Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phụ kiện cho các máy bắt vít & máy siết bu-lông không dây

Cho tôi xem phụ kiện cho các máy bắt vít và máy siết bu-lông

Cho tôi xem phụ kiện cho các máy bắt vít và máy siết bu-lông
Mô-đun Adaptive Torque SI-AT-22 Phụ kiện dành cho máy siết bu-lông không dây để tự động hóa quá trình căng sẵn đinh vít tuân theo quy định (nền tảng pin Nuron)