Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Vòi phun trộn và phụ kiện phun

Vòi cho các ứng dụng bu-lông hóa chất

Vòi cho các ứng dụng bu-lông hóa chất
Phụ kiện phun HIT-SZ Phụ kiện dùng cho hóa chất khoan cấy, bao gồm nút chặn pit-tông và vòi nối dài
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng