Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Bát chôn sàn răng cưa - TCRS

Bát chôn sàn răng cưa được cán tạo hình với nhiệt độ có kiểm soát (TCRS) là một lựa chọn đáng tin cậy hơn khi xử lý tải 3D, như hoạt động động đất

Bát chôn sàn răng cưa được cán tạo hình với nhiệt độ có kiểm soát (TCRS) là một lựa chọn đáng tin cậy hơn khi xử lý tải 3D, như hoạt động động đất
Bát chôn sàn tiêu chuẩn HAC-T Các bu-lông chôn sàn dạng răng cưa với kích thước và độ dài tiêu chuẩn đã được chứng nhận cần thiết cho tải 3D
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng