Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Vật tư chèn lắp bu-lông chôn sàn

Các bu-lông/các loại mũi và lưỡi cắt chôn sàn là một giải pháp liên kết hiệu quả để sử dụng cho bê tông chịu lực kéo và không chịu lực kéo trong các ứng dụng treo thanh cơ và điện.

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng