Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Kẹp ống dẫn

Cho tôi xem các loại kẹp ống điện để lắp đặt ống dẫn điện, ống dẫn nước và ống gia nhiệt trên bê tông, thép hoặc tường gạch bằng dụng cụ bắn đinh

Cho tôi xem các loại kẹp ống điện để lắp đặt ống dẫn điện, ống dẫn nước và ống gia nhiệt trên bê tông, thép hoặc tường gạch bằng dụng cụ bắn đinh
Kẹp giữ cáp X-EKS-E MX Kẹp ống dẫn có thể móc nhau bằng nhựa có thiết kế kẹp vào để sử dụng với băng đinh
Kẹp ống X-EKSC MX Kẹp cáp/ống dẫn bằng nhựa có thiết kế kẹp vào và khóa nhấn để sử dụng với băng đinh
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng