Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Chốt tấm gân ô & tấm grating

Cho tôi xem các giải pháp thay thế hàn để lắp đặt tấm grating nền móng và tấm gân ô trên cấu trúc thép

Cho tôi xem các giải pháp thay thế hàn để lắp đặt tấm grating nền móng và tấm gân ô trên cấu trúc thép
X-FCM Đĩa lắp đinh vít sàn grating để sử dụng với đinh tán đầu ren trong môi trường không ăn mòn
X-FCP-F Đĩa chốt tấm gân ô dành cho đinh tán đầu ren trong môi trường có độ ăn mòn nhẹ
X-FCP-R Đĩa chốt tấm gân ô dành cho đinh tán đầu ren trong môi trường có độ ăn mòn cao
X-FCI-M Đệm trượt lắp đinh vít tấm grating sử dụng với đinh tán đầu ren trong môi trường có độ ăn mòn nhẹ
X-GR Đinh vít gắn tấm grating được bắn trực tiếp
X-SEA-R 30 M8 Bộ chuyển đổi đầu nối dài cho đinh tán đầu ren M8 trong môi trường có độ ăn mòn cao
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng