Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Bu-lông tường thạch cao

Tìm hiểu cách sử dụng bu-lông tường thạch cao bằng nhựa hoặc kim loại để liên kết hầu hết mọi thứ từ vật tư hoàn thiện nhẹ đến vật tư lắp đặt nặng hơn vào tường thạch cao

Tìm hiểu cách sử dụng bu-lông tường thạch cao bằng nhựa hoặc kim loại để liên kết hầu hết mọi thứ từ vật tư hoàn thiện nhẹ đến vật tư lắp đặt nặng hơn vào tường thạch cao
HLD Bu - lông chốt chẻ bằng nhựa kinh tế dùng cho các liên kết vào gạch rỗng và tường thạch cao sử dụng vít gỗ tiêu chuẩn
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng