Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đinh cho các máy dẫn động bằng pin

Cho tôi xem đinh đơn và băng đinh để sử dụng với máy bắn đinh không dây - như BX 3 đã được công nhận

Cho tôi xem đinh đơn và băng đinh để sử dụng với máy bắn đinh không dây - như BX 3 đã được công nhận
X-P B3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào bê tông và các loại vật liệu nền khác bằng máy bắn đinh không dây BX 3
X-C B3 MX Băng đinh cao cấp để bắn vào bê tông và các loại vật liệu nền khác bằng máy bắn đinh không dây BX 3
X-S B3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng máy bắn đinh không dây BX 3
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng