Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đinh cho các máy bắn bằng khí ga

Cho tôi xem băng đinh để sử dụng với máy bắn đinh khí ga - như GX 3

Cho tôi xem băng đinh để sử dụng với máy bắn đinh khí ga - như GX 3
Băng đinh X-P G3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào bê tông và các loại vật liệu nền khác bằng máy bắn đinh khí ga GX 3
Băng đinh X-S G3 MX Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng máy bắn đinh khí ga GX 3
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng