LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Đinh cho các máy dẫn động bằng thuốc nổ

Cho tôi xem các đinh đơn và băng đinh để sử dụng với các máy dẫn động bằng thuốc nổ – như DX 5 thông minh hoặc DX 2 nhỏ gọn

Cho tôi xem các đinh đơn và băng đinh để sử dụng với các máy dẫn động bằng thuốc nổ – như DX 5 thông minh hoặc DX 2 nhỏ gọn
X-U 15 / 20 MXSP Băng đinh hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng cách sử dụng máy dẫn động bằng thuốc nổ
X-U 15 P8 TH Đinh đơn hiệu suất cao nhất để bắn vào thép bằng cách sử dụng máy dẫn động bằng thuốc nổ
Đinh chống cắt X-ENP HVB Đinh đơn để bắt đinh chống cắt vào kết cấu thép bằng cách sử dụng máy bắn đinh dẫn động bằng thuốc nổ
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục