Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Bu-lông ren cắt

Bu-lông có ren tự cắt cho bê tông cho các ứng dụng vĩnh viễn và tạm thời – bao gồm bu-lông ren tự cắt có thể được sử dụng trong các tấm gạch đặc và tấm lõi rỗng

Bu-lông có ren tự cắt cho bê tông cho các ứng dụng vĩnh viễn và tạm thời – bao gồm bu-lông ren tự cắt có thể được sử dụng trong các tấm gạch đặc và tấm lõi rỗng
Bu - lông ren cắt HUS3 - H 8/10/14 Bu - lông ren cắt hiệu suất cao cho giúp liên kết tạm thời và cố định trong bê tông nhanh hơn (thép cacbon, đầu lục giác)
Bu - lông ren cắt HUS3 - HF 8/10/14 Bu - lông ren cắt hiệu suất tối ưu để liên kết cố định và tạm thời trong bê tông nhanh hơn (nhiều lớp bảo vệ chống ăn mòn, đầu lục giác)
Bu - lông ren cắt HUS3 - C 8/10 Bu - lông ren cắt hiệu suất tối ưu giúp liên kết cố định và tạm thời trong bê tông nhanh hơn (thép cacbon, đầu chìm)
Bu - lông ren cắt HUS - CR 8/10 Bu - lông ren cắt hiệu suất tối ưu giúp liên kết cố định trong bê tông nhanh hơn (thép không gỉ A4, đầu chìm)
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng