Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Bu-lông nêm

Bu-lông nở bằng thép cacbon và thép không gỉ, được phê duyệt cho bê tông chịu kéo, bê tông không chịu kéo và động đất – bao gồm bu-lông nở và bu-lông ống lót

Bu-lông nở bằng thép cacbon và thép không gỉ, được phê duyệt cho bê tông chịu kéo, bê tông không chịu kéo và động đất – bao gồm bu-lông nở và bu-lông ống lót
Bu - lông nở HST3- Bu - lông nở hiệu suất tối đa để đáp ứng tải trọng tĩnh và tải động đất trong bê tông chịu kéo (thép cacbon)
Bu - lông nở HST3 - R- Bu - lông nở hiệu suất tối đa để đáp ứng yêu cầu về tải trọng tĩnh và tải động đất trong bê tông chịu kéo (thép không gỉ A4)
Bu - lông nở HST3 - R BW- Bu - lông nở hiệu suất tối đa để đáp ứng yêu cầu về tải trọng tĩnh và tải động đất trong bê tông chịu kéo (thép không gỉ A4, vòng đệm lớn)
Bu - lông nở HST3 BW- Bu - lông nở hiệu suất tối đa để đáp ứng yêu cầu về tải trọng tĩnh và tải động đất trong bê tông chịu kéo (thép cacbon, vòng đệm lớn)
Bu - lông nêm HSA Bu - lông nở hiệu suất cao cho tĩnh hàng ngày trong bê tông chịu nén (thép cacbon)
Bu - lông nở HSA - F HDG Bu - lông nở hiệu suất cao cho tải động đất và tải trọng tĩnh hàng ngày trong bê tông chịu nén (mạ kẽm nhúng nóng)
Bu - lông nở HSA - R SS Bu - lông nở hiệu suất cao cho tải trọng tĩnh hàng ngày trong bê tông chịu nén (thép không gỉ A4)
Bu - lông nở HSA - BW Bu - lông nở hiệu suất cao cho tải trọng tĩnh hàng ngày trong bê tông chịu nén (thép cacbon, vòng đệm lớn)
Bu - lông nở HSV - BW- Bu - lông nở tiêu chuẩn, dùng cho bê tông chịu nén tải trọng tĩnh (thép cacbon, vòng đệm lớn)
Bu - lông nở hạng nặng HSL - 3- Bu - lông nêm hạng nặng hiệu suất cao, có chứng nhận cho các ứng dụng liên quan đến an toàn trong bê tông (thép cacbon, đầu lục giác)
Bu-lông nêm hạng nặng HSL4 Bu-lông nở hạng nặng hiệu suất cao, có chứng nhận cho các ứng dụng liên quan đến an toàn trong bê tông (thép carbon, đầu lục giác)
Bu - lông nở hạng nặng HSL4 - G Bu-lông nở hạng nặng hiệu suất tối ưu với các chứng nhận cho ứng dụng liên quan đến an toàn trong bê tông (thép carbon, ren ngoài)
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng