Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Gạch, nút bịt & gối ngăn cháy lan

Các giải pháp ngăn cháy lan tạo sẵn, lắp đặt nhanh cho các lỗ mở có cáp hoặc ống đi xuyên và lỗ mở hỗn hợp. Được thiết kế để dễ dàng xuyên đồng thời giảm bụi và các hạt xơ trong không khí

Các giải pháp ngăn cháy lan tạo sẵn, lắp đặt nhanh cho các lỗ mở có cáp hoặc ống đi xuyên và lỗ mở hỗn hợp. Được thiết kế để dễ dàng xuyên đồng thời giảm bụi và các hạt xơ trong không khí
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng