Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hệ thống chuyển tiếp cáp ngăn cháy lan

Các giải pháp bít kín ngăn cháy lan mô-đun cho các lỗ mở có cáp đi xuyên giúp kín nước, khói và khí ga dùng cho các ứng dụng năng lượng và công nghiệp trên bờ và ngoài khơi khác nhau

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng