Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Nút bịt

Xem các giải pháp nút bịt chuyển tiếp cáp của chúng tôi – được sử dụng để tạo ra rào chắn lửa, khói và nước trong các lỗ mở tròn với một hoặc nhiều lỗ hở có cáp đi xuyên

Xem các giải pháp nút bịt chuyển tiếp cáp của chúng tôi – được sử dụng để tạo ra rào chắn lửa, khói và nước trong các lỗ mở tròn với một hoặc nhiều lỗ hở có cáp đi xuyên
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng