Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Mô-đun

Xem tất cả các mô-đun cáp – các khối có thể hoán đổi và tái sử dụng được gắn trong các khung truyền để tạo ra rào chắn lửa, khói và nước xung quanh hầu hết mọi cấu hình cáp

Xem tất cả các mô-đun cáp – các khối có thể hoán đổi và tái sử dụng được gắn trong các khung truyền để tạo ra rào chắn lửa, khói và nước xung quanh hầu hết mọi cấu hình cáp
Mô-đun cáp CFS-T Mô-đun để bít kín cáp/đường ống trong khung truyền khi yêu cầu độ kín nước, kín khí và khả năng chống cháy cao
Mô-đun làm kín CFS-T FB Mô-đun làm kín dùng để bít kín không gian không sử dụng trong khung truyền khi yêu cầu độ kín nước, kín khí và khả năng chống cháy cao
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng