Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Vữa & hệ thống sơn ngăn cháy lan

Tìm chất bít kín các lỗ mở hỗn hợp ngăn cháy lan của chúng tôi – đã được phê duyệt cho cáp, nhiều loại ống dễ cháy và không cháy và vật liệu cách ly đường ống khác nhau

Tìm chất bít kín các lỗ mở hỗn hợp ngăn cháy lan của chúng tôi – đã được phê duyệt cho cáp, nhiều loại ống dễ cháy và không cháy và vật liệu cách ly đường ống khác nhau
Tấm ngăn cháy lan CFS-CT B Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
Tấm ngăn cháy lan CP 670 Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
Sơn ngăn cháy lan CP 670 Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
Sơn ngăn cháy lan CP 673 Hệ thống tấm phủ sơn ngăn cháy lan có phạm vi chứng nhận rộng, dùng để bít kín lỗ vừa đến lớn
CP 679 A Sơn phủ cáp ngăn cháy lan (tiêu mòn)
Vữa ngăn cháy lan CP 636 Vữa ngăn cháy lan giúp ngăn lửa và khói lan qua lỗ mở lớn có cáp, ống và hỗn hợp các loại đi xuyên
CP 678 Sơn phủ cáp ngăn cháy lan
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng