LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Cùm, bọc & băng quấn ngăn cháy lan

Tìm cùm chống cháy phù hợp để ngăn cháy lan cho các lỗ mở có cáp hoặc ống đi xuyên và lỗ mở hỗn hợp ở các cấu hình tường và sàn tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn

Tìm cùm chống cháy phù hợp để ngăn cháy lan cho các lỗ mở có cáp hoặc ống đi xuyên và lỗ mở hỗn hợp ở các cấu hình tường và sàn tiêu chuẩn và không tiêu chuẩn
Cùm ngăn cháy lan CP 644 Cùm ngăn cháy lan trang bị thêm có hộp thép mạ kẽm giúp tạo lớp chắn khói và lửa quanh các lỗ mở cho ống hiện tại đi xuyên
Cùm ngăn cháy lan CP 643 N Cùm ngăn cháy lan trang bị thêm tuân thủ ETAG, BS và UL và được FM chứng nhận giúp tạo lớp chắn khói và lửa quanh các lỗ mở cho ống hiện tại đi xuyên
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục