Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Tấm composite ngăn cháy lan

Tấm composite thép không gỉ có lớp trương phồng để ngăn cháy lan ở các lỗ mở lớn chứa lỗ hở có cáp, ống và lỗ mở hỗn hợp khi không cần xuyên lại. Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, tấm composite ngăn cháy lan cũng tương thích với các thiết bị quản lý cáp như Ống Lót Ngăn Cháy của Hilti cho các ứng dụng với điện áp trung bình và thấp.

Tấm composite thép không gỉ có lớp trương phồng để ngăn cháy lan ở các lỗ mở lớn chứa lỗ hở có cáp, ống và lỗ mở hỗn hợp khi không cần xuyên lại. Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, tấm composite ngăn cháy lan cũng tương thích với các thiết bị quản lý cáp như Ống Lót Ngăn Cháy của Hilti cho các ứng dụng với điện áp trung bình và thấp.
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng