Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Phoam ngăn cháy lan

Các giải pháp phoam ngăn cháy lan có thể xuyên lại, kín khói và linh hoạt của chúng tôi là giải pháp lý tưởng để ngăn cháy lan cho các lỗ mở có cáp hoặc ống đi xuyên và lỗ mở hỗn hợp ở các lỗ hở có kích cỡ vừa và nhỏ

Các giải pháp phoam ngăn cháy lan có thể xuyên lại, kín khói và linh hoạt của chúng tôi là giải pháp lý tưởng để ngăn cháy lan cho các lỗ mở có cáp hoặc ống đi xuyên và lỗ mở hỗn hợp ở các lỗ hở có kích cỡ vừa và nhỏ
Phoam ngăn cháy lan CP 620 Phoam ngăn cháy lan cố định và ninh kết nhanh có đặc tính chống nước xuất sắc giúp tạo lớp chắn ẩm, khói và lửa quanh lỗ mở có cáp và hỗn hợp các loại đi xuyên
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng