LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Kiểm soát bùn cặn & quản lý nước

Cho tôi xem phụ kiện quản lý nước và bùn cặn được thiết kế để cung cấp và gom cả nước và bùn cặn khi rút lõi ở bê tông

Cho tôi xem phụ kiện quản lý nước và bùn cặn được thiết kế để cung cấp và gom cả nước và bùn cặn khi rút lõi ở bê tông
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục