LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Máy siết bu-lông không dây

Cho tôi xem các máy siết bu-lông không dây 22V được thiết kế để thực hiện siết bu-lông và siết bu-lông liên kết hạng nhẹ và hạng nặng trong kim loại, gỗ và bê tông

Cho tôi xem các máy siết bu-lông không dây 22V được thiết kế để thực hiện siết bu-lông và siết bu-lông liên kết hạng nhẹ và hạng nặng trong kim loại, gỗ và bê tông
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục