LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Đục đầu dẹt

Cho tôi xem các mũi đục đầu dẹt Hex/TE-S/SDS dùng để đẽo, đục rãnh và phá dỡ bê tông bằng búa khoan điện, máy đục hoặc máy khoan búa

Cho tôi xem các mũi đục đầu dẹt Hex/TE-S/SDS dùng để đẽo, đục rãnh và phá dỡ bê tông bằng búa khoan điện, máy đục hoặc máy khoan búa
TE-YP-FM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ SDS Max (TE-Y) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đục có kiểm soát trên bê tông và tường gạch
TE-H17P FM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ HEX 17 (H17) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đục có kiểm soát trên bê tông và tường gạch
Đục đầu dẹt TE-H17 Mũi đục đầu dẹt Hex 17 cực kỳ chắc chắn để đẽo, đục rãnh bê tông và tường gạch
TE-SP FM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ TE-S siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đục có kiểm soát vào bê tông
TE-S-RFM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ TE-S cao cấp cho ứng dụng phá dỡ nặng
TE-H28P FM Mũi đục đầu dẹt bản nhỏ HEX 28 (H28) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng phá dỡ bê tông hạng nặng
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục