Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Mũi đục nhọn

Cho tôi xem các loại mũi đục nhọn Hex/TE-S/SDS để đẽo và phá dỡ bê tông bằng búa khoan điện, máy đục hoặc máy khoan búa

Cho tôi xem các loại mũi đục nhọn Hex/TE-S/SDS để đẽo và phá dỡ bê tông bằng búa khoan điện, máy đục hoặc máy khoan búa
TE-CP-SM Mũi đục nhọn SDS Plus (TE-C) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đẽo trên bê tông và tường gạch
TE-Y-RSM Mũi đục nhọn SDS Max (TE-Y) cao cấp cho ứng dụng đục trên bê tông
TE-H17P SM Mũi đục nhọn HEX 17 (H17) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đục trên bê tông
TE-H17 SM Mũi đục nhọn HEX 17 (H17) cao cấp cho ứng dụng đục trên bê tông
TE-H28P SM Mũi đục nhọn HEX 28 (H28) siêu hạng (sóng đa giác) cho ứng dụng phá dỡ bê tông hạng nặng
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng