Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đục dẹp

Cho tôi xem các loại mũi đục dẹp Hex/TE-S/SDS dùng để làm nhẵn hoặc cạo các bề mặt bê tông bằng búa khoan điện, máy đục hoặc máy khoan búa

Cho tôi xem các loại mũi đục dẹp Hex/TE-S/SDS dùng để làm nhẵn hoặc cạo các bề mặt bê tông bằng búa khoan điện, máy đục hoặc máy khoan búa
Đục dẹp TE-CX SC (một mặt) Đục dẹp SDS Plus (TE-C) tự mài sắc dùng để cạo vết hàn, vết thấm từ cốp pha và các chất cặn tích tụ khác (mép cắt một mặt)
TE-YP-SPM Mũi đục đầu dẹt lớn SDS Max (TE-Y) siêu hạng (đa giác) cho ứng dụng đục bề mặt bê tông và tường gạch
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng