Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Mũi khoan rỗng ruột

Cho tôi xem các mũi khoan rỗng ruột được thiết kế để khoan hoàn toàn sạch bụi trên bê tông và bê tông cốt thép bằng khoan búa (SDS Plus và SDS Max)

Cho tôi xem các mũi khoan rỗng ruột được thiết kế để khoan hoàn toàn sạch bụi trên bê tông và bê tông cốt thép bằng khoan búa (SDS Plus và SDS Max)
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng