Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Mũi khoan lõi kim cương

Cho tôi xem các mũi khoan lõi kim cương cho máy khoan rút lõi cầm tay và có chân đế máy dùng ở tất cả các loại bê tông và tường gạch

Cho tôi xem các mũi khoan lõi kim cương cho máy khoan rút lõi cầm tay và có chân đế máy dùng ở tất cả các loại bê tông và tường gạch
Mũi khoan lõi SP-L (BI) Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên mọi loại bê tông – dùng cho dụng cụ <2,5 kW (gồm đầu nối tháo lắp nhanh BI của Hilti)
Mũi khoan lõi mài SP-L (BI) Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám – dùng cho dụng cụ <2,5 kW (gồm đầu nối tháo lắp nhanh BI của Hilti)
Mũi khoan lõi mài SP-L Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám – dùng cho dụng cụ <2,5 kW (không có đầu nối)
Mũi khoan lõi SP-H Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên mọi loại bê tông - dùng cho dụng cụ ≥2,5 kW (không có đầu nối)
Mũi khoan lõi mài SP-H Mũi khoan lõi cao cấp cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám - dùng cho dụng cụ ≥2,5 kW (không có đầu nối)
Mũi khoan lõi mài P-U (BI) Mũi khoan lõi tiêu chuẩn cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám – dùng cho tất cả dụng cụ (bao gồm Đầu nối tháo lắp nhanh BI của Hilti)
Mũi khoan lõi mài P-U (BL) Mũi khoan lõi tiêu chuẩn cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám – dùng cho tất cả dụng cụ (bao gồm Đầu nối tháo lắp nhanh BL của Hilti)
Mũi khoan lõi mài P-U (BL) Mũi khoan lõi tiêu chuẩn cho ứng dụng rút lõi trên bê tông rất nhám - dùng cho tất cả dụng cụ (gồm đầu nối tháo lắp nhanh BL của Hilti)
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng