Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Mũi khoan HSS

Cho tôi xem các mũi khoan thép (HSS) tốc độ cao, bộ HSS và các mũi khoan coban HSS để khoan kim loại

Cho tôi xem các mũi khoan thép (HSS) tốc độ cao, bộ HSS và các mũi khoan coban HSS để khoan kim loại
Mũi khoan HSS Co Mũi khoan coban HSS siêu hạng để khoan và kim loại và thép không gỉ dày, tuân thủ DIN 338 (hệ mét)
Mũi khoan HSS G Mũi khoan mài chính xác HSS cao cấp để khoan lỗ nhỏ trên kim loại, tuân thủ DIN 338
Mũi khoan HSS-R Mũi khoan được rèn-cán HSS tiêu chuẩn để khoan lỗ nhỏ trên thép ≤400 N/mm², tương tự như DIN 338 / 340
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng