Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Mũi tuốc nơ vít & sóc-két

Tìm hiểu về các mũi tuốc nơ vít, sóc-két và các loại mũi và lưỡi cắt khác để sử dụng với dụng cụ cầm tay Hilti – được thiết kế để vừa khít với vít và bu-lông Hilti

Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng