Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Mũi tuốc nơ vít

Tìm hiểu thêm về các bộ mũi và mũi tuốc nơ vít dài và ngắn của chúng tôi – được thiết kế để vừa khít với vít Hilti và đem tới độ bền trong các ứng dụng bắt vít ở mối nối cứng và mối nối mềm

Tìm hiểu thêm về các bộ mũi và mũi tuốc nơ vít dài và ngắn của chúng tôi – được thiết kế để vừa khít với vít Hilti và đem tới độ bền trong các ứng dụng bắt vít ở mối nối cứng và mối nối mềm
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng