Cách thiết kế khoan cấy thép sau

chỉ dẫn thiết kế khoan cấy thép

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Chúng tôi thiết kế tất cả dựa trên tiêu chuẩn Eurocode 2 TR023.

Nhưng Hilti còn tiến xa hơn nữa.

Chúng tôi phát triển một loạt thiết kế đặc trưng để ứng dụng khoan cấy thép trở nên kinh tế hơn.

CÁC KHÁI NIỆM THIẾT KẾ KHOAN CẤY THÉP (REBAR) HILTI

Chúng tôi thiết kế một số giải pháp cho công tác khoan cấy thép sau, bao gồm các khái niệm khắc phục những hạn chế của tiêu chuẩn kết cấu bê tông.

Hilti rebar anchorage length design

Chiều sâu khoan cấy ngắn hơn

Đây là ứng dụng phổ biến nhất cho khoan cấy thép sau và bao gồm việc kết nối các cấu kiện mới sang cấu kiện sẵn có..

Theo tiêu chuẩn xây dựng kết cấu bê tông, cường độ dính bám của cốt thép chờ hạn chế kể cả chiều dày bê tông bao phủ đáng kể.

Và do đó, tại một số vị trí như tường nơi chiều sâu neo bị giới hạn, cốt thép ngang được hàn hoặc tạo móc được sử dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt chiều sâu neo sẵn có

Nghiên cứu của chúng tôi, cùng với các đối tác đã chỉ ra, nếu có đủ lớp bê tông bảo vệ, cường độ dính bám của cốt thép với hóa chất khoan cấy Hilti cao hơn cường độ dính bám của thép đặt chờ.

So với số liệu được đưa ra trong tiêu chuẩn xây dựng, phương pháp thiết kế cốt thép Hilti HIT tận dụng ưu điểm về cường độ dính bám cao để phù hợp với sự thiếu hụt chiều sâu chôn nếu đảm bảo đủ lớp bê tông bảo vệ.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Giải pháp Eurocode 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Giải pháp thiết kế Hilti HIT rebar

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Liên kết cứng với cốt thép thẳng

Cốt thép tạo móc hoặc bẻ cong cần đủ sức kháng vị trí liên kết cứng, ví dụ giữa tường và sàn, dầm và sàn, dầm và tường, móng và cột.

Nhưng chúng tôi đã có giải pháp.

Hợp tác với các cộng sự từ Đại học kĩ thuật Munich và Đại học Beirut, Mỹ, chúng tôi đã nghiên cứu cách sử dụng cốt thép thẳng trong các mối nối cứng. Giải pháp của chúng tôi dựa trên mô hình giàn ảo (strut-and-tie model).

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Cốt thép chịu cắt

Cốt thép gia cường chịu cắt chủ yếu được dùng để cải tạo và gia cố kết cấu cũ, bao gồm kết cấu cho cầu.

Hilti chúng tôi đã đưa ra phương pháp mới và đơn giản hơn để dùng cho ứng dụng cốt thép chống cắt đột thủng, bằng cách bố trí thanh ren neo từ mặt dưới của sàn. Bạn có thể sử dụng thanh ren chịu kéo Hilti HZA-P liên kết với keo khoan cấy Hilti và được khoan nghiêng chéo về hướng cột..

Phương pháp này đơn giản hơn phương pháp cốt thép chống cắt đột thủng truyền thống khi cả mặt dưới và mặt trên dầm làm việc đồng thời và sàn bị khoan thủng. Biện pháp truyển thống này có thể khó thực hiện vì bạn phải đục bỏ lớp bê tông bảo vệ và trong hầu hết cái trường hợp không thể tiếp cận mặt trên của sàn.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Giải pháp Eurocode 2 

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Giải pháp thiết kế Hilti

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Lớp phủ bê tông

Hilti phát triển giải pháp ma sát cắt đặc trưng cho lớp phủ bản mặt cầu.

Lớp phủ bê tông mới thường được phủ lên phần bê tông hiện trạng để gia cường hoặc sửa chữa kết cấu. Phần quan trọng của thiết kế này là sự truyền ứng suất nội lực chạy dọc bề mặt dính bám giữa bê tông mới và cũ.

Chúng tôi phát triển phương pháp thiết kế để tìm ra khả năng truyền lực cắt hữu hiệu cho cấu kiện này – xem xét sự dính bám, ma sát và sức kháng cắt của cốt thép chống cắt được bố trí dọc bề mặt. Những ưu điểm bao gồm:

  • Ứng dụng đơn giản và đáng tin cậy cho rất nhiều trường hợp
  • Đảm bảo ứng xử kết cấu nguyên khối
  • Đảm bảo truyền lực cắt kể cả bề mặt tiếp xúc bị nứt
  • Đa dạng ứng dụng
  • Giảm chiều sâu neo
Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Giải pháp Eurocode 2 

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Giải pháp thiết kế Hilti 

Phần mềm liên quan

Đặt câu hỏi cho kĩ thuật.

LIÊN QUAN ĐẾN HÓA CHẤT KHOAN CẤY CHO CỐT THÉP LIÊN KẾT SAU