DỊCH VỤ TÍNH TOÁN KỸ THUẬT

Trợ giúp tính toán kỹ thuật và dịch vụ kỹ thuật tại công trường

Nếu bạn cần trợ giúp về tính toán kỹ thuật, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Trong suốt giai đoạn của dự án, chỉ cần liên lạc với chúng tôi, từ khâu thiết kế kỹ thuật, thi công đến khâu bàn giao. Chúng tôi cung cấp dịch vụ kỹ thuật được thiết kế riêng để đảm bảo:

• Tính toán nhanh chóng và đáng tin cậy

• Tài liệu rõ ràng và ngắn gọn

• Dịch vụ kỹ thuật tại chỗ

 

DỊCH VỤ TÍNH TOÁN KỸ THUẬT CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM NHỮNG GÌ

Chúng tôi có thể hỗ trợ dự án của bạn với các ứng dụng sau:

• Khoan cấy bulong và khoan cấy thép

• Đinh chịu cắt X-HVB cho sàn composite

Chúng tôi có thể cung cấp các tùy chọn tính toán và báo cáo sau:

•Tóm tắt chi tiết về yêu cầu

•Cung cấp phiên bản thương mại

• Báo cáo tính toán đầy đủ

Dịch vụ tại công trường của chúng tôi bao gồm những gì

  • Lắp đặt mô hình neo để xác định khả năng làm việc của vật liệu nền cho khoan cấy, trong trường hợp vật liệu nền không phải là bê tông.
  • Đào tạo quy trình thi công để trang bị cho công nhân với năng lực cần thiết để khoan cấy đúng cách bulong và cốt thép
  • Đào tạo phần mềm về cách sử dụng tối ưu phần mềm Profis Anchor và Profis Rebar.
  • Hỗ trợ tại công trường giải quyết vấn đề kỹ thuật khoan cấy bulong và thép

Bạn có một cấu kiện khoan cấy cần hỗ trợ tính toán kỹ thuật?

Nhấp vào một trong các nút bên dưới để điền vào biểu mẫu yêu cầu, một trong các kỹ sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ giải pháp cho vấn đề của bạn

DỊCH VỤ TÍNH TOÁN KỸ THUẬT CỦA CHÚNG TÔI BAO GỒM NHỮNG GÌ

Hilti calculation service

Chúng tôi có thể hỗ trợ dự án của bạn trên các ứng dụng sau:

  • Hệ thống hỗ trợ mô đun
  • Neo và khoan cấy
  • Ngăn cháy lan

Mô tả dịch vụ và các chú ý quan trọng

Service Output

Báo giá

Tính toán

Tóm tắt yêu cầu

1 yêu cầu thương mại

Chi tiết định mức vật liệu (BoM)  
1 Báo cáo tính toán phần mềm hoàn chỉnh cho mỗi ứng dụng  
1 AutoCAD 2D / 3D bản vẽ shop trên mỗi ứng dụng  
1 AutoCAD Drawing với file dạng (.dwg) cho tất cả ứng dụng  
1 PROFIS Installation Software file dạng (.hpg) cho mỗi ứng dung  
Tài liệu đầy đủ được chia sẻ và có sẵn ở Easy File Sharing Web Server