Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống giằng mạ kẽm nhúng nóng

Các hệ thống thanh đỡ mô-đun mạ kẽm nhúng nóng để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp trong môi trường ăn mòn vừa phải. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng

Các hệ thống thanh đỡ mô-đun mạ kẽm nhúng nóng để lắp đặt giá đỡ ống, ống thông gió và máng cáp trong môi trường ăn mòn vừa phải. Được thiết kế đặc biệt với độ linh hoạt cao hơn và dễ sử dụng
MQ-21-F Thanh giằng MQ cao 21 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21-HDG plus Thanh giằng MQ cao 21 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng nhẹ
MQ-21 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-21 D-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-F Thanh đỡ MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-41 D-HDG plus Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-F Thanh giằng MQ cao 52 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-52-HDG plus Thanh giằng MQ cao 52 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) cho các ứng dụng hạng vừa
MQ-52-72 D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-72-F Thanh giằng MQ cao 72 mm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
MQ-124X D-F Thanh đỡ đôi MQ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng hạng vừa/nặng
Giá MQK-21-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
MQK-21 D-F Giá đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
Giá MQK-41-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có một thanh giằng MQ cao 41 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQK-41 D-F Giá đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng cho các ứng dụng hạng vừa
Giá MQK-72-F Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có một thanh giằng MQ cao 72 mm dùng cho ứng dụng hạng vừa
MQN-HDG plus Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để nối cấu kiện có van bướm mở
MQN-C HDG plus Đầu nối thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) dùng để nối cấu kiện có van bướm mở
Yên kẹp ống MQA-F Yên kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
Đế trượt bắt ty MQM-F Đế trượt bắt ty mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để nối các cấu phần của hệ thống đỡ mô-đun
MQM-HDG plus Đế trượt bắt ty mạ kẽm nhúng nóng (HDG plus) dùng để nối các cấu phần của hệ thống đỡ mô-đun
Miếng đệm MQZ-L-F Miếng đệm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để lắp hệ treo hình thang và neo giữ
MQW 45°/135°-F Góc 45 hoặc 135 độ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối nhiều thanh giằng MQ
Giá góc MQW-S-F Góc nặng 90 độ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối nhiều thanh giằng MQ trong ứng dụng hạng vừa/nặng
Tấm đế MQG-2-F Tấm đế mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
MQV 2/2 D-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng để siết thanh giằng với bê tông
Chân thanh MQP-1-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông trong ứng dụng hạng nhẹ/vừa
Chân thanh MQP-45-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông chếch góc
Chân thanh MQP-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh với bê tông
Chân thanh MQP-F Chân thanh mạ kẽm nhúng nóng để siết thanh với các vật liệu nền khác nhau chếch góc
Kẹp dầm MQT-C-F Kẹp dầm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
Kẹp dầm MQT-F Kẹp dầm mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
MC-PI OC-A Tấm chèn gia cố thanh mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng khi linh kiện/bu-lông ren được khít qua các mặt của thanh đỡ ngoài trời MC-3D
MC-S-M10 OC-A Vít nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để cố định mối nối với mặt sau của thanh đỡ ngoài trời MC
MC-SI-M10 OC-A Vít nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để cố định mối nối với mặt sau hoặc mặt bên của thanh đỡ ngoài trời MC-3D
M10-SL OC Đai ốc lục giác mô-men xoắn thịnh hành mạ kẽm nhúng nóng (HDG) có cơ cấu tự khóa để dùng ngoài trời
MC-BE OC-A Giá mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để đỡ máng cáp điện hạng nhẹ (rộng <600 mm) từ thanh đỡ MC ngoài trời
MC-A-90 OC-A Đầu nối góc mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để gắn các thanh MC-3D với nhau theo góc 90 độ với yêu cầu chịu tải cao hơn ở ngoài trời
MC-AH-90 OC-A Đầu nối góc mạ kẽm, điều chỉnh được, dùng để gắn các thanh MC-3D với nhau theo góc 90 độ ở ngoài trời
MC-CB OC-A Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh đỡ MC vuông góc với kết cấu bên dưới bằng bê tông với yêu cầu chịu tải cao hơn ở ngoài trời
MC-CL OC-A Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối các thanh đỡ MC liền kề ngoài trời với nhau theo chiều dọc
MC-CU OC-A Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết thanh đỡ MC-3D với kết cấu bên dưới bằng bê tông hoặc nối với thanh khác ngoài trời - vuông góc với nhau hoặc chếch góc
MC-MI-AH-90 OC-A Đầu nối góc mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để gắn thanh đỡ MC với dầm MI
MC-3D-41 OC-A Thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) cho các ứng dụng ngoài trời 2D và 3D
MC-72 OC-A Thanh đỡ mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng ngoài trời và cho yêu cầu tải trọng cao hơn
MC-WN-M10 OC Đế trượt bắt ty mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết cấu phần/bu-lông ren với mặt hở của thanh đỡ MC
Kẹp dầm MI-DGC Kẹp dầm đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối dầm MI với dầm thép đối với các ứng dụng hạng nặng
MI-SGC M12 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối bảng mã thép MIQ với dầm thép
Dầm lắp MI Dầm lắp mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để dựng giá đỡ MEP và cấu trúc 3D dạng mô-đun hạng nặng, điều chỉnh được
MIC-C-AA/-D Bảng mã mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết dầm MI-90 với bê tông bằng hai bu-lông
MI-SGC M16 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để kết nối bảng mã thép MI với dầm thép
Đầu nối MIC-SC Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng với bảng mã MI cho phép đặt dầm ở vị trí tự do
Đầu nối MIC-E Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng để nối dầm MI theo chiều dọc đối với nhịp dài trong các ứng dụng hạng nặng
MIA-OH Vít mạ kẽm nhúng nóng (HDG) giúp liên kết dễ hơn và điều chỉnh bằng một tay đầu nối MI và MIQ
MIC-MI/MQ M8 Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết thanh chống đa năng MQ song song với dầm MI
MIC-MI/MQ-X Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để gắn thanh chống đa năng MQ vuông góc với dầm MI