Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
compare

Xác định yêu cầu của bạn

11744 Kết quả
11744 Kết quả
11744 Kết quả

11744 Technical documents

 • X-FCM-R Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [463.1 kB]
 • Concrete-to-Concrete Handbook for EU framework

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • X-FCM-R L Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • X-FCM-F NG

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • X-FCM-F L Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • X-FCM-R HL Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [469.4 kB]
 • X-FCM Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [401.3 kB]
 • X-FCM-F Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [417 kB]
 • X-FCM-R NG Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [455.9 kB]
 • X-FCM-F HL

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [412.5 kB]
 • CSF WPS_2022-11-14

  (Thông tin kỹ thuật)

 • ETA-16/0301 for electrical cable fasteners and powder-actuated fasteners

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  English, German

 • Sổ tay công nghệ máy bắn đinh

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [7.5 MB]
 • X-IE Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • Bảng dữ liệu X-IE-G

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • ETA-18/0972 HIT-HY-200-A/R V3 với Bu-lông HAS-D tháng 7 năm 2023

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-18/0972 cho vữa phun HIT-HY 200-A/R V3 với HAS-D để chịu tải tĩnh và gần tĩnh.

  English, German

  Tải xuống PDF [2 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HST3

  (Thông tin kỹ thuật)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HST3, do Hilti phát hành ngày 18/04/2018

  English

  Tải xuống PDF [1.7 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HSA

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HSA

  English

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • Tech_HCC-B with HIT-RE 500 V3/V4

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Technical_Manual_ETA-23/0267_CFS-CT_HDB_2023

  (Thông tin kỹ thuật)

  English