Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Xác định yêu cầu của bạn

11930 Kết quả
11930 Kết quả
11930 Kết quả

11930 Technical documents

 • X-FCM-R Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [463.1 kB]
 • EPD Hilti AG Structural Timber Screw Portfolio HUB-1512

  (Thông tin về HSE)

  English

 • CFS-CT HDB Standard Details

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Technical manual of CFS-CU W4007 0719 g

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Technical manual CFS-T W4529 0424 g

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [2.3 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-U

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.9 MB]
 • White paper SOFA HCW

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • NPH Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Screw Fastening Technical Document

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [12 MB]
 • X-ENP2K Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • CSF WPQR 05/2024

  (Chứng chỉ)

  English, German

 • ETA 10/0005 dành cho bu-lông ren cắt HUS3 cỡ 6 trong nhiều ứng dụng khác nhau

  (Tài liệu chứng nhận / DIBt / ETA)

  Vít bê tông dành cho các hệ thống phi kết cấu dự phòng

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [11.1 MB]
 • Technical data sheet Hilti HIT-CT 100 concrete-to-concrete

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Technical data sheet Hilti HIT-CT 100 steel to concrete

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA-24/0147 CT100

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, French

 • ETA_20_0867_HUS4_07/2022

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [6.5 MB]
 • MPABS-2400987 HCL

  (Báo cáo kiểm tra)

  English

 • DFB - Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • FB Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • S-BT-ER (HC) HL, S-BT-EF (HC) HL Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English