Chính Sách Riêng

Trang web tại tên miền www.hilti.vn và tất cả các tên miền và tên miền phụ liên quan (“Trang web”) được xây dựng bởi Công ty TNHH Hilti Việt Nam (“Hilti”). Các thuật ngữ như “chúng tôi”, “của chúng tôi”, v.v. trong Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân này là để chỉ Hilti. Các từ “bạn”, “của bạn”, v.v. là để chỉ bạn với tư cách là người dùng Trang web, bất kể bạn có đăng ký với Trang web hay không.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân này. Bằng việc sử dụng Trang web, bạn minh thị đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân này và đồng ý để chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân này. Vui lòng không sử dụng Trang web nếu bạn không đồng ý với bất kỳ cách hoạt động nào được nêu tại đây hoặc không đồng ý để chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn như được mô tả tại đây. Vui lòng không sử dụng Trang web này nếu bạn dưới 14 tuổi. 

Chúng tôi hiểu bạn quan tâm đến dữ liệu cá nhân của mình và chúng tôi cũng vậy. Do đó chúng tôi luôn xử lý dữ liệu cá nhân một cách cẩn trọng và hợp lý. Chúng tôi không chỉ uy tín trong việc cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt, dịch vụ khách hàng hoàn hảo mà còn hết sức nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân này giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập, sử dụng và/hoặc đăng ký trên Trang web. Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân này cũng mô tả cách chúng tôi xử lý, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập và lưu trữ trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi.

 

Mục lục

 1. Dữ liệu cá nhân là gì?
 2. Ai có trách nhiệm xử lý một cách phù hợp dữ liệu cá nhân của bạn?
 3. Chúng tôi làm gì với dữ liệu cá nhân của bạn?
 4. Chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và chia sẻ những loại dữ liệu cá nhân nào?
 5. Trang web có sử dụng cookies và các công nghệ tương tự không?
 6. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai và vì lý do gì?
 7. Dữ liệu cá nhân có được chuyển ra nước ngoài không?
 8. Chúng tôi làm gì để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn?
 9. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong bao lâu?
 10. Bạn có những lựa chọn nào về quyền riêng tư?
 11. Vì sao bạn nhận được thư điện tử từ chúng tôi?
 12. Liên kết đến các trang web khác
 13. Các thay đổi đối với Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân được thông báo như thế nào?
 14. Bạn có thể truy cập, cập nhật, điều chỉnh hay xóa dữ liệu cá nhân của bạn với chúng tôi không?
 15. Liên hệ với chúng tôi

1. Dữ liệu cá nhân là gì?

Thuật ngữ “dữ liệu cá nhân” được sử dụng tại đây bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân có thể giúp nhận dạng về bạn, bất kể là bản thân thông tin đó hoặc khi kết hợp với các dữ liệu và thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập, nhưng không bao gồm thông tin liên hệ công việc và các thông tin khác mà bạn đã công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

2. Ai có trách nhiệm xử lý một cách phù hợp dữ liệu cá nhân của bạn?

Với tư cách là bên cung cấp Trang web này, Hilti là bên kiểm soát thông tin và chịu trách nhiệm đối với tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn, và dữ liệu cá nhân  mà chúng tôi thu thập, xử lý và/hoặc sử dụng liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn hoặc vấn đề khác.

 

3. Chúng tôi làm gì với dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn chỉ cho những mục đích sau:

 • Cung cấp các dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn;
 • Quản lý, vận hành, duy trì và cải thiện Trang web;
 • Hỗ trợ và xử lý các đơn đặt hàng sản phẩm và dịch vụ được thực hiện trên hoặc thông qua Trang web hoặc bằng cách khác;
 • Cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa hơn về Trang web (chẳng hạn như bằng cách điều chỉnh nội dung hoặc chào hàng phù hợp với thị hiếu cá nhân của bạn);
 • Xác định sự phù hợp của bạn đối với các loại chào hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định;
 • Giúp chúng tôi cải thiện và cá nhân hóa Trang web, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 • Thực hiện các phân tích và nghiên cứu khách hàng, bao gồm nghiên cứu thị trường nói chung hoặc khảo sát nhu cầu, ý kiến ​​của khách hàng về các vấn đề cụ thể, tạo ra các mô hình bán hàng và lưu lượng truy cập, phân tích mức độ hiệu quả quảng cáo, kể cả trên cơ sở ẩn danh (ví dụ: bằng cách tổng hợp dữ liệu) hoặc trên cơ sở cá nhân (nếu được pháp luật cho phép);
 • Trả lời các câu hỏi và phản hồi các yêu cầu của bạn;
 • Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Việc này có thể được thực hiện thông qua gửi thư truyền thống, thư điện tử, điện thoại, fax, bản tin, tin nhắn văn bản/ tin nhắn ngắn và tin nhắn đa phương tiện, bao gồm gửi định kỳ các tài liệu quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi của Hilti dành riêng cho bạn (tiếp thị trực tiếp);
 • Liên lạc với bạn về các vấn đề khác (ví dụ: gửi cho bạn các nhắc nhở, các thông báo kỹ thuật, cập nhật, các cảnh báo bảo mật, tin nhắn hỗ trợ và quản trị hoặc bản tin dịch vụ);
 • Quản lý các giải thưởng, khảo sát, rút ​​thăm trúng thưởng, các cuộc thi, hoặc các hoạt động hoặc sự kiện quảng cáo khác;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, ngăn chặn việc sử dụng Trang web bất hợp pháp, giải quyết các tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi với bạn và/hoặc các bên thứ ba;
 • Cho các mục đích cụ thể khác mà bạn đã đồng ý; và
 • Các mục đích khác được pháp luật cho phép.

Nếu chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một mục đích mới hoặc khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và sẽ chỉ sử dụng cho mục đích đó nếu được pháp luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép hoặc nếu được bạn đồng ý.

Vì các mục đích được đề cập ở trên, chỉ một số cá nhân hạn chế trong Hilti (ví dụ: những cá nhân trong bộ phận bán hàng, hỗ trợ, pháp chế, tài chính, công nghệ thông tin và kế toán, cũng như một số quản lý nhất định được giao trách nhiệm) được tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn.

 

4. Chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và chia sẻ những loại dữ liệu cá nhân nào?

Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng và chia sẻ liên quan đến Trang web hoặc vấn đề khác trong hoạt động kinh doanh của mình không chỉ bao gồm thông tin mà chúng tôi chủ động thu thập khi bạn tương tác với Trang web hoặc với chúng tôi, mà cả thông tin bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua Trang web hoặc trong các trường hợp khác (ví dụ: khi bạn tải phần mềm từ Trang web của chúng tôi, khi bạn đăng ký rút thăm trúng thưởng, khi bạn gửi thư điện tử đến dịch vụ khách hàng của chúng tôi, khi bạn điền vào biểu mẫu trực tuyến, khi bạn liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc nhân sự khác, v.v.). Do đó, không thể xác định một danh sách toàn bộ các loại dữ liệu cá nhân tiềm năng mà chúng tôi có thể thu thập, xử lý và sử dụng.

Tuy nhiên, nói chung các loại dữ liệu cá nhân điển hình có thể bao gồm như sau:

 • Tên, chức vụ và địa chỉ;
 • Thông tin liên lạc cá nhân (điện thoại, thư điện tử, fax, v.v.);
 • Tên, địa chỉ, phòng ban, thông tin liên hệ và các thông tin khác liên quan đến công ty mà bạn đại diện (nếu có) và chức năng của bạn trong công ty này;
 • Tên truy cập và mật khẩu;
 • Số tài khoản Hilti;
 • Mã số thuế giá trị gia tăng;
 • Thông tin hồ sơ người dùng;
 • Xác nhận là người dùng cá nhân hoặc tổ chức;
 • Các lựa chọn của người dùng (ví dụ: cài đặt ngôn ngữ yêu thích);
 • Địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, cấu hình trình duyệt, tên nhà cung cấp dịch vụ internet, các loại thông tin khác về máy tính và kết nối liên quan để xác định loại thiết bị của bạn, việc kết nối với trang web, cho phép trao đổi dữ liệu với bạn và thiết bị của bạn, và đảm bảo sử dụng trang web một cách thuận tiện;
 • URL và địa chỉ IP của trang web mà từ đó bạn truy cập hoặc được dẫn đến trang web của chúng tôi, bao gồm cả ngày và giờ;
 • Các trang phụ được truy cập khi ở trên Trang web của chúng tôi, các liên kết theo sau trên Trang web, bao gồm cả ngày và giờ;
 • Toàn bộ Hệ thống định vị Tài nguyên Thống nhất (URL) trong quá trình bạn truy cập vào, qua và từ Trang web, bao gồm cả ngày và giờ;
 • Các yêu cầu dịch vụ và các đơn đặt hàng;
 • Lịch sử mua sắm, bao gồm các giao dịch đang thực hiện và đã hoàn thành;
 • Các cụm từ tìm kiếm đã nhập;
 • Các dịch vụ/sản phẩm được xem hay tìm kiếm trên trang web;
 • Thông tin giỏ hàng và thanh toán;
 • Thông tin được cookie hay các công nghệ tương tự thu thập (như mô tả tại phần “Trang web có sử dụng cookies và các công nghệ tương tự không?” của Chính sách này);
 • Đăng ký nhận bản tin, tham gia nhận khuyến mãi, sử dụng các chào hàng đặc biệt, v.v.
 • Các chấp thuận, ủy quyền v.v. được cấp;
 • Các trả lời khảo sát, đánh giá, xếp hạng và các loại phản hồi khác được cung cấp;
 • Nội dung của bất kỳ trao đổi nào được gửi qua trang web, bao gồm bất kỳ thông tin nào được đăng tải trong các cộng đồng xã hội trên trang web hoặc được chia sẻ với Hilti và/hoặc những người dùng khác, cũng như các tin nhắn trò chuyện và bản ghi cuộc trò chuyện;
 • Thông tin về phần mềm được tải xuống từ trang web; và
 • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn nhập vào hoặc tải lên trang web (ví dụ: nội dung bạn điền vào một biểu mẫu trực tuyến, một bức ảnh mà bạn tải lên).

5. Trang web có sử dụng các cookie và các công nghệ tương tự không? 

Cookies là các tệp văn bản nhỏ nằm trong thư mục trình duyệt của bạn. Khi truy cập vào một trang web, cookie đặt trên thiết bị sẽ gửi thông tin đến trình duyệt. Cookies rất phổ biến và được nhiều trang web sử dụng. Nói chung, mục đích của các cookie là để cải thiện hiệu suất của trang web và trải nghiệm của người dùng khi sử dụng trang web đó, mặc dù các cookie cũng có thể phục vụ cho quảng cáo (như chúng tôi giải thích bên dưới).

 

Hilti sử dụng các loại cookie và công nghệ tương tự sau liên quan đến Trang web:

▫ Google Analytics (cookie cố định là loại cookie vẫn tồn tại sau khi bạn đóng trình duyệt): Trang web sử dụng Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics sử dụng các cookie là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web sẽ được chuyển đến Google và được Google lưu trữ tại các máy chủ tại Hoa Kỳ. Trước khi chuyển, thông tin này sẽ được ẩn danh bằng cách xóa octet cuối cùng trong địa chỉ IP của bạn. Google sẽ thay mặt chúng tôi xử lý thông tin này với mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, tổng hợp các báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và việc sử dụng internet. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối sử dụng các cookie bằng cách chọn các cài đặt thích hợp trên trình duyệt, tuy nhiên lưu ý rằng nếu từ chối cookie, bạn có thể sẽ không sử dụng được toàn bộ các chức năng của Trang web này. Bạn cũng có thể chọn không cho phép Google thu thập dữ liệu sử dụng của bạn (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và việc xử lý dữ liệu của Google bằng cách tải xuống và cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt web hiện tại của bạn từ liên kết sau: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

▫ JsessionID (cookie theo phiên là loại cookie tồn tại cho đến khi bạn đóng trình duyệt internet): Hilti sử dụng một cookie để nhận diện người dùng trong phiên truy cập của họ trên Trang web. Cookie Jsession ID thu thập mã xác định phiên của người dùng nhưng không lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào sau khi người dùng kết thúc phiên truy cập và không chuyển bất kỳ dữ liệu nào cho bên thứ ba.

Bạn có thể thay đổi các cài đặt về cookie của mình hoặc từ chối chấp nhận toàn bộ cookie, theo đó giới hạn lượng dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi nhận được. Phần “Trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ hướng dẫn bạn cách ngăn trình duyệt của bạn chấp nhận các cookie mới, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi nhận được một cookie mới hoặc cách tắt hoàn toàn các cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng bạn khi đó có thể không tận dụng được một số chức năng và tính năng của trang web.

Để được giải thích cụ thể hơn về cookie là gì và cách cookie hoạt động, vui lòng xem trang web Mọi Thứ Về Cookies.

 

6. Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với ai và vì lý do gì?

Cho các mục đích được nêu ở trên, chúng tôi có thể chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn với/cho các bên thứ ba, bao gồm các thực thể khác thuộc tập đoàn Hilti. Chúng tôi không bán, cho, trao đổi, cho thuê, tiết lộ, chuyển nhượng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, ngoại trừ trong phạm vi được nêu dưới đây hoặc theo sự đồng ý của bạn trong một bối cảnh cụ thể (ví dụ: khi bạn đồng ý cách thức chuyển dữ liệu khác liên quan đến việc đăng ký một dịch vụ cụ thể). Chúng tôi luôn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành trong mọi trường hợp chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Những thực thể có thể nhận được dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm:

 • Các thực thể khác thuộc tập đoàn Hilti và các đối tác kinh doanh của Hilti: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các thực thể khác thuộc tập đoàn Hilti (ví dụ: các Tổ chức Tiếp thị của Hilti chịu trách nhiệm về các trang web trên địa bàn tương ứng) và với các đối tác kinh doanh của chúng tôi nếu có lý do chính đáng để chia sẻ (ví dụ: khi đối tác kinh doanh cung cấp phần dịch vụ theo yêu cầu của bạn, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử) và việc chia sẻ đó là hợp pháp. Ví dụ: việc chia sẻ dữ liệu cá nhân là hợp pháp nếu bạn đã đồng ý cho việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc nếu pháp luật hiện hành cho phép hoặc yêu cầu điều này. Trong mọi trường hợp chia sẻ dữ liệu của bạn với các thực thể khác thuộc tập đoàn Hilti hoặc với các đối tác kinh doanh, chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu vì các mục đích cụ thể.
 • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể thuê các bên thứ ba cung cấp dịch vụ (tức là các công ty hoặc cá nhân do chúng tôi thuê) để thực hiện các chức năng nhất định thay mặt chúng tôi và theo hướng dẫn của chúng tôi. Ví dụ như quản lý cơ sở dữ liệu, dịch vụ bảo trì, phân tích trang web, xử lý các yêu cầu trong nước, gửi hàng hóa, gửi bưu tín và thư điện tử, xóa thông tin lặp trong danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp dịch vụ hỗ trợ bán hàng và tiếp thị, xử lý các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng và cung cấp dịch vụ khách hàng. Ví dụ, các bên thứ ba cung cấp dịch vụ có thể bao gồm các công ty công nghệ thông tin, đơn vị xử lý thẻ tín dụng, cơ quan xếp hạng tín dụng hoặc các cố vấn pháp lý, tài chính và các cố vấn khác. Mọi bên thứ ba cung cấp dịch vụ sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng cụ thể và chỉ cho mục đích thực hiện các chức năng này. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi bên thứ ba cung cấp dịch vụ đều biết và tuân thủ các nghĩa vụ này. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng tất cả bên thứ ba cung cấp dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn ở mức không thấp hơn quy định của pháp luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, và họ áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp.
 • Những người dùng khác của trang web: Nếu bạn sử dụng các chức năng đăng tải, trò chuyện, nhắn tin hoặc các chức năng tương tác khác được cung cấp trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho những người dùng khác của trang web, nhưng chỉ khi được yêu cầu liên quan đến các chức năng đó.
 • Tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác: Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân khi chúng tôi tin rằng điều đó cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền hoặc sự an toàn cho trang web của chúng tôi, những người dùng khác hoặc các bên thứ ba (ví dụ: vì mục đích chống gian lận). Không nhằm giới hạn, điều này có thể bao gồm các trường hợp mà chúng tôi buộc phải chia sẻ dữ liệu cá nhân theo luật hoặc yêu cầu bắt buộc của tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác. Chúng tôi sẽ cẩn thận xác định khả năng được phép cung cấp dữ liệu cá nhân trong từng bối cảnh đó, đặc biệt chú ý đến loại yêu cầu, các loại dữ liệu bị ảnh hưởng và các tác động từ việc tiết lộ dữ liệu cá nhân đối với người dùng bị ảnh hưởng. Nếu chúng tôi quyết định tiết lộ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh đó, chúng tôi cũng sẽ xem xét các cách thu hẹp phạm vi tiết lộ, chẳng hạn như bằng cách soạn lại thông tin cung cấp.

·       Người mua: Khi chúng tôi tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể bán toàn bộ hoặc các phần của trang web hoặc công việc kinh doanh của chúng tôi. Trong các giao dịch đó, thông tin người dùng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao, nhưng vẫn sẽ tuân theo những cam kết đưa ra trong các Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân của Trang web đã có từ trước, trừ khi bạn đồng ý khác đi.

 

7. Dữ liệu cá nhân có được chuyển ra nước ngoài không?

 

Những người nhận dữ liệu cá nhân của bạn có thể ở bất kỳ quốc gia nào. Có thể bao gồm các quốc gia nơi luật bảo vệ dữ liệu hiện hành quy định mức độ bảo vệ thấp hơn so với quốc gia sở tại của bạn. Trong trường hợp đó, Hilti vẫn sẽ đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các công cụ ràng buộc về pháp lý, chẳng hạn như các quy định ràng buộc trong công ty (nếu người nhận thuộc tập đoàn Hilti) hoặc các hợp đồng quy định các quốc gia và vùng lãnh thổ mà dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến đó và yêu cầu người nhận cung cấp tiêu chuẩn bảo vệ cho dữ liệu cá nhân của bạn tương đương với mức bảo vệ được áp dụng theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

 

8. Chúng tôi làm gì để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn?

Hilti hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu và chúng tôi mong muốn trải nghiệm duyệt web và mua hàng của bạn với chúng tôi được an toàn nhất có thể. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ và đề phòng hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm các biện pháp kỹ thuật và tổ chức cần thiết chống lại việc truy cập trái phép, việc sử dụng bất hợp pháp, việc thay đổi, đánh cắp, tiết lộ, phá hủy bất hợp pháp hoặc vô ý, mất mát vô ý, trên cả trực tuyến và ngoại tuyến.

Ngoài ra, vui lòng hiểu rằng, trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trước những rủi ro và nguy cơ phát sinh tiềm ẩn, không có khả năng bảo mật tuyệt đối trong lĩnh vực trực tuyến. Do đó, chúng tôi yêu cầu bạn hỗ trợ các nỗ lực bảo mật công nghệ thông tin của chúng tôi bằng cách không tiết lộ bất kỳ dữ liệu nào đặc biệt nhạy cảm hoặc không được yêu cầu trong bối cảnh cụ thể trên trang web của chúng tôi. Trong bối cảnh này, xin lưu ý rằng mã xác thực thẻ tín dụng sẽ không được lưu trữ nếu không có sự cho phép rõ ràng trước của bạn. Hơn nữa, bạn có thể giúp chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách đăng xuất khi bạn hoàn tất việc sử dụng các khu vực được bảo vệ bằng thông tin đăng nhập của trang web.

 

9. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi sẽ không lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích được pháp luật cho phép mà việc thu thập dữ liệu được tiến hành, như yêu cầu của chính sách lưu giữ hiện hành và/hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép theo pháp luật hiện hành. Bản ghi từ các cuộc trò chuyện trực tuyến với dịch vụ khách hàng của chúng tôi thường được lưu giữ không quá 30 ngày.

 

10. Bạn có những lựa chọn nào về quyền riêng tư?

Bạn có nhiều sự lựa chọn về dữ liệu nào về bạn mà chúng tôi có thể thu thập, xử lý và sử dụng và cho những mục đích nào. Một số lựa chọn này bao gồm:

·       Trừ khi thực sự cần thiết để xác định danh tính của bạn (ví dụ: trong trường hợp mua hàng), bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi và các chức năng, tính năng của nó một cách ẩn danh hoặc thông qua biệt danh.

·       Bạn có thể chọn không cung cấp một số dữ liệu cá nhân nhất định, đặc biệt là khi chúng tôi tìm kiếm sự đồng ý của bạn để thu thập thông tin.

·       Bạn có thể rút lại bất kỳ sự đồng ý nào trước đây của bạn về vấn đề quyền riêng tư với hiệu lực trở về sau và/hoặc sử dụng các tính năng từ chối nhận bản tin của chúng tôi và các tính năng khác để hủy đăng ký nhận tin bất kỳ lúc nào.

·       Bạn có thể từ chối việc sử dụng tiếp dữ liệu cá nhân của bạn vào bất cứ lúc nào.

·       Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đã thu thập và lưu trữ.

·       Sau khi đăng ký, bạn có thể lựa chọn dữ liệu cá nhân mà bạn muốn chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể xóa, thêm hoặc cập nhật thông tin hồ sơ của mình trong mục “Thay đổi hồ sơ của tôi”.

 

11. Tại sao bạn nhận được thư điện tử từ chúng tôi?

Chúng tôi có thể gửi thư điện tử cho bạn vì nhiều lý do thương mại, bao gồm những lý do sau:

 • Bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và/hoặc chọn nhận các loại tin tiếp thị khác từ chúng tôi.
 • Bạn đã mua món hàng nào đó trên trang web của chúng tôi và chúng tôi liên hệ với bạn trong bối cảnh của giao dịch này.
 • Bạn đã đặt câu hỏi với chúng tôi và chúng tôi liên hệ với bạn để phản hồi câu hỏi đó.
 • Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn các bản cập nhật, thông báo quyền riêng tư, cảnh báo hoặc thông tin quan trọng khác có liên quan đến những người dùng của chúng tôi.

Nếu bạn là người dùng đã đăng ký và muốn chọn không nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi, vui lòng thay đổi tùy chọn của bạn bằng cách truy cập mục “Thay đổi hồ sơ của tôi” trong tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể chọn không nhận tin bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả trong mục “Liên hệ với chúng tôi” bên dưới.

 

12. Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Các trang web đó không chịu sự kiểm soát của chúng tôi. Khi bạn truy cập các trang web đó, bạn sẽ tự chịu rủi ro. Hilti không thể và không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ về các trang web đó, về nội dung và lối hành xử đối với quyền riêng tư của các trang web đó, chúng tôi cũng không xác thực các trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn tự làm quen với các tuyên bố quyền riêng tư mà các trang web khác đưa ra trước khi cung cấp cho họ thông tin về bạn hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trên đó.

 

13. Các thay đổi đối với Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân được thông báo như thế nào?

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi thay đổi liên tục và do đó, Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân của Trang web của chúng tôi sẽ phải được điều chỉnh theo thời gian. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đăng trên trang web phiên bản mới của Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân của Trang web. Bạn có thể dễ dàng xác định phiên bản mới bằng cách kiểm tra dữ liệu phiên bản được nêu tại dòng cuối cùng bên dưới. Sau khi được đăng, việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sẽ được xem là bạn chấp nhận phiên bản mới của Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân của Trang web.

 

14. Bạn có thể truy cập, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn không?

Nếu bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc chúng tôi đã thu thập hoặc lưu trữ, bạn có thể làm việc này trong mục "Thay đổi hồ sơ của tôi" hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi. Thông tin liên hệ của chúng tôi được nêu ở cuối Chính sách bảo vệ Thông tin cá nhân này.

 

15. Liên hệ với chúng tôi

Phản hồi của bạn luôn được chào đón. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về cách thức chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư hoặc về quyền riêng tư trực tuyến của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn:

 • có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ;
 • yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa, xóa hoặc khóa dữ liệu cá nhân của bạn;
 • yêu cầu chúng tôi không tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn;
 • báo cáo bất kỳ việc sử dụng dữ liệu cá nhân nào không đúng mục đích hoặc vượt quá phạm vi được thông báo;
 • ngừng cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên thứ ba;
 • rút lại bất kỳ sự đồng ý trước đó; hoặc
 • phản đối việc tạo hồ sơ người dùng cá nhân.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Điện thoại: +84 28 3930 4091

Hộp thư điện tử: customerservices.vietnam@hilti.com 

Địa chỉ: Tầng trệt | Tòa nhà Báo Lao động | 198 Nguyễn Thị Minh Khai | Phường Võ Thị Sáu | Quận 3 | Thành phố Hồ Chí Minh | Việt Nam 

CÔNG TY TNHH HILTI VIỆT NAM

Tầng trệt | Tòa nhà Báo Lao động | 198 Nguyễn Thị Minh Khai | Phường Võ Thị Sáu | Quận 3 | Thành phố Hồ Chí Minh | Việt Nam

 

GỬI THƯ ĐIỆN TỬ CHO CHÚNG TÔI ĐẾN: customerservices.vietnam@hilti.com

Hilti Việt nam