Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Phần mềm

Phần mềm thiết kế 3D, giúp làm hợp lý quy trình thi công xây dựng, đơn giản hóa các tính toán phức tạp, phân tích dữ liệu máy quét bê tông và tạo các điểm bố trí cho công trình