Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hóa chất xây dựng

Làm kín, bít kín và cách ly các khe xây dựng, các khe khung và lỗ xuyên cho tường, sàn, cửa sổ và cửa ra vào. Cải thiện hiệu suất xây dựng và tiết kiệm năng lượng