Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Súng phun phoam

Xem súng phun phoam công thái học và dễ sử dụng của chúng tôi để bơm chính xác, ít hao phí ở các khu vực thông dụng cũng như khó tiếp cận

Xem súng phun phoam công thái học và dễ sử dụng của chúng tôi để bơm chính xác, ít hao phí ở các khu vực thông dụng cũng như khó tiếp cận
Dụng cụ thi công CF-DS1 Súng bơm phoam với thân ống nối dài có thiết kế tiện lợi lý tưởng giúp tiếp cận những vị trí khó với tới