ĐĂNG KÍ CẤP TÍN DỤNG TRỰC TUYẾN

  • Để hoàn tất việc đăng kí cấp tín dụng, vui lòng đính kèm Giấy phép Kinh Doanh/ Giấy phép đầu tư 
  • Vui lòng hoàn tất việc điền các thông tin cần thiết trong mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ xem xét trong vòng 3 ngày làm việc và gửi email phản hồi tới email đăng kí.
  • Điều kiện để được xem xét cấp tín dụng: Khách hàng đã mua ít nhất 3 đơn hàng với tổng giá trị trên 50,000,000 VND trong vòng 3 tháng gần nhất 
  • Hilti có quyền đồng ý hoặc từ chối cấp tín dụng dựa trên quy trình đánh giá rủi ro tín dụng của nội bộ công ty Hilti. 
  • Nếu được phê duyệt tín dụng, đơn hàng tiếp theo sẽ được áp dụng. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm nghĩa vụ (thanh toán trễ, không hợp tác,...), Hilti có quyền xóa tín dụng đã cấp mà không cần thông báo trước.
  • Nếu cần hỗ trợ trong việc hoàn tất mẫu đăng kí tín dụng này, vui lòng liên hệ số điện thoại 0909 595 752 hoặc email Credit-collection.vnteam@hilti.com