PHƯƠNG PHÁP CỦA CHÚNG TÔI VỀ TRÁCH NHIỆM TẬP ĐOÀN

Quan tâm đến trách nhiệm tập đoàn là một phần văn hóa của chúng tôi ngay từ khoảnh khắc công ty được thành lập năm 1941.

Đó là một phần nhất thể với cách chúng tôi vận hành công việc kinh doanh.

Hilti hành động có đạo đức và cho mục đích dài hạn. Chúng tôi thực hành trách nhiệm của mình với đội ngũ nhân viên của chúng tôi, các khách hàng của chúng tôi, đối tác và nhà cung cấp cũng như cách chúng tôi đối xử với môi trường và xã hội.

Chúng tôi tin rằng việc có trách nhiệm đi đôi với thành công dài hạn trong kinh doanh.

CÁC GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI CỦNG CỐ TRÁCH NHIỆM

Ý tưởng về trách nhiệm của chúng tôi được nhúng sâu vào trong văn hóa, và được sống bởi tất cả 23,000  nhân viên toàn cầu của chúng tôi, mỗi ngày, mọi nơi.

Văn hóa của chúng tôi - trung thực, can đảm, tinh thần đồng đội và cam kết – xác định cách các đội nhóm làm việc với nhau và cũng là cách họ làm việc với các đối tác bên ngoài công ty của chúng tôi.

Hilti corporate responsibility