HỒ SƠ CÔNG TY

Về Hilti

VỀ CHÚNG TÔI

Tại Hilti chúng tôi sản xuất và thiết kế công nghệ dẫn dầu, phần mềm và dịch vụ, giúp củng cố ngành công nghiệp xây dựng chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết
Lịch sử Hilti

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đã đi một hành trình dài từ khi công ty thành lập năm 1941, và chúng tôi có nhiều tham vọng phát triển.

Thông tin chi tiết
Quản trị tập đoàn Hilti

QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN

Chủ đề nhàm chán? Không hẳn vậy. Với chúng tôi đó là một câu hỏi quan trọng về tính minh bạch đối với nhân viên và các đối tác bên ngoài.

Thông tin chi tiết