HILTI VIỆT NAM VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Tìm hiểu về Hilti Việt Nam

VỀ CHÚNG TÔI

Tại Hilti chúng tôi sản xuất sản phẩm chất lượng cao, công nghệ dẫn dầu, phần mềm tiên tiến và dịch vụ, giúp củng cố ngành công nghiệp xây dựng chuyên nghiệp.

Thông tin chi tiết
Lịch sử Hilti

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi đã đi một hành trình dài từ khi công ty thành lập năm 1941, và chúng tôi có nhiều tham vọng phát triển.

Thông tin chi tiết
Diversity, Equity and Inclusion

VĂN HÓA CÔNG TY

Chúng tôi cam kết thúc đẩy Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập trong tất cả hành động của mình

Thông tin chi tiết