TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Xây dựng một tương lai tốt hơn

Tại Hilti, chúng tôi tin rằng tinh thần doanh chủ và trách nhiệm xã hội đi đôi với nhau.

Và đây là một niềm tin chúng tôi đã giữ một cách mạnh mẽ trong suốt lịch sử của công ty, cảm hứng bởi cam kết cá nhân của người sáng lập của chúng tôi Martin Hilti và gia đình Hilti.

Chúng tôi hỗ trợ các hoạt động đóng góp cho đời sống chung của xã hội chúng ta, bất cứ đâu trên thế giới nơi chúng tôi có mặt – hiện nay là hơn 120 quốc gia khắp thế giới.

Chúng tôi muốn giúp mọi người xây dựng các tương lai tốt hơn, giúp họ để giúp chính họ và thực hiện sự cải thiện thật sự và bền vững đến cách mà họ sống.

CÁC QUYÊN GÓP VÀ TÀI TRỢ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi hỗ trợ các tổ chức và dự án phi chính phủ, các đơn vị giúp đỡ cải thiện xã hội và văn hóa cùng tồn tại.

Tập trung của chúng tôi là giáo dục và khoa học, văn hóa và nghệ thuật, cũng như các vấn đề xã hội.

CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN CHÚNG TÔI

Hilti team members' commitment

Các nhân viên Hilti của chúng tôi tham gia vào vô số dự án tình nguyện địa phương như các công trình cải tạo, sắp xếp các khu vườn hoặc xây các công viên. Tất cả điều đó giúp thế giới xung quanh chúng ta trở nên một nơi tốt hơn.

Nhưng đó không phải là tất cả. Khi có tình huống khẩn cấp hoặc  thiên tai nhưng bão, các nhân viên chúng tôi đóng góp tiền mặt và các vật dụng cần thiết, hoặc họ thậm chí tự đi và giúp một tay.

Tất cả cam kết này được hướng dẫn bởi các văn phòng Hilti địa phương của chúng tôi làm việc chặt chẽ với Hilti Foundation.

HILTI FOUNDATION

Hilti Foundation được thành lập vào năm 1996 với hình thức là một nền tảng từ thiện của Ban Tín Thác Gia Đình Martin Hilti.

Nhiệm vụ của nó là cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người nghèo bằng cách giúp đỡ họ để giúp chính họ trong một cách thực tế và bền vững.

Hilti Foundation hỗ trợ các tổ chức chuyên thực hiện đóng góp nổi bật và có thể đo lường được vào việc giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách cung cấp quỹ và chuyên viên.

Foundation tập trung vào sáu lĩnh vực hành động:

  • Nhà ở xã hội
  • Phát triển cộng đồng
  • Văn hóa, xã hội và giáo dục
  • Khắc phục thiên tai
  • Đào tạo chuyên nghiệp và giáo dục
  • Tinh thần doanh chủ xã hội

Thông tin chi tiết

TÌM HIỂU THÊM VỀ HILTI

Hilti environmental responsibility

MÔI TRƯỜNG

Thông tin chi tiết
Hilti compliance and business ethics

TUÂN THỦ

Thông tin chi tiết