Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây
compare

Xác định yêu cầu của bạn

11848 Kết quả
11848 Kết quả
11848 Kết quả

11848 Technical documents

 • X-FCM-R Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [463.1 kB]
 • S-BT-ER (HC) HL, S-BT-EF (HC) HL Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Thông số đinh vít có ren S-BT HL

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [6.8 MB]
 • DFB - Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • FB Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Đinh vít ETA-23/0911 for X-X để bắn khung xương thạch cao và đầu võng vào bê tông

  (Tài liệu chứng nhận)

  Đinh vít ETA-23/0911 X-X để bắn khung xương thạch cao & đầu võng vào bê tông, CSTB gửi ngày 04/02/24

  English, French

 • PCF-Environmental report power tool HILTI ST-2000-22

  (Thông tin về HSE)

  English

 • Recycling passport HILTI ST 2000-22

  (Thông tin về HSE)

 • Engineering Judgment HY 200 V3 120 years

  (Chứng chỉ)

  English

  Tải xuống PDF [358.6 kB]
 • Engineering Judgment HY 200 V3 120 years

  (Báo cáo kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [506.3 kB]
 • X-ECH Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Italian, Spanish

 • X-EKB Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Italian, Spanish

 • Technical data sheet HAS-U Fatigue

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • ETA-21/0878_HST4_02/2024_ML

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, French, German

 • CoCP 2873-CPR-201-81 22.02.202 HAS-U fatigue for ETA-23-0277

  (Chứng chỉ)

  English, German

  Tải xuống PDF [943.5 kB]
 • ETA-23-0277_HAS-U-A4_ML-08-02-2024_ML

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [3.9 MB]
 • UL E257069 dành cho các đinh vít X-BT và S-BT dùng để gắn thiết bị nối đất và liên kết

  (Tài liệu chứng nhận / UL (Underwriter Laboratories))

  UL approval E257069 for powder driven X-BT-ER W10/M10/M8/W6/M6, screw-in S-BT-ER W10/M10/M8, S-BT-ER W10 HC, S-BT-EF W10/M10/M8 and S-BT-EF W10 HC threaded studs for fastening of grounding and bonding equipment, delivered by UL on January 29, 2021

  English

  Tải xuống PDF [115.7 kB]
 • UL E257069 dành cho các đinh vít X-BT và S-BT dùng để gắn thiết bị nối đất và liên kết

  (Tài liệu chứng nhận / UL (Underwriter Laboratories))

  UL approval E257069 for powder driven X-BT-ER W10/M10/M8/W6/M6, screw-in S-BT-ER W10/M10/M8, S-BT-ER W10 HC, S-BT-EF W10/M10/M8 and S-BT-EF W10 HC threaded studs for fastening of grounding and bonding equipment, delivered by UL on January 29, 2021

  English

  Tải xuống PDF [115.7 kB]
 • Pipe clamps selection Poster

  (Tài liệu)

  English

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • Concrete-to-Concrete Handbook for EU framework

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [18.7 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS3

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS3 do Hilti soạn thảo

  English

  Tải xuống PDF [1.8 MB]
 • Chứng nhận hợp quy của LR 19/00003 dành cho các loại đinh vít có ren X-BT-GR, X-BT-MR và X-BT-ER trong ứng dụng hàng hải, ngoài khơi và công nghiệp

  (Tài liệu chứng nhận)

  Chứng nhận hợp quy của Llyod´s Register 19/00003 dành cho đinh vít không gỉ, dẫn động bằng thuốc nổ X-BT-GR, X-BT-MR và X-BT-ER và đinh vít grating X-FCM-R, X-FCM-R HL và X-FCS-R, do LR thực hiện vào ngày 15/01/2019

  English

  Tải xuống PDF [783.4 kB]
 • ETA-23/0705 CT100

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  English, German

 • X-FCM-R L Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • X-FCM-F NG

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • X-FCM-F L Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • X-FCM-R HL Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [469.4 kB]
 • X-FCM Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [401.3 kB]
 • X-FCM-F Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [417 kB]
 • X-FCM-R NG Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [455.9 kB]
 • X-FCM-F HL

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

  Tải xuống PDF [412.5 kB]
 • CSF WPS_2022-11-14

  (Thông tin kỹ thuật)

 • ETA-16/0301 for electrical cable fasteners and powder-actuated fasteners

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  English, German

 • Sổ tay công nghệ máy bắn đinh

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [7.5 MB]
 • X-IE Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • Bảng dữ liệu X-IE-G

  (Thông tin kỹ thuật)

  English, French, German, Spanish

 • ETA-18/0972 HIT-HY-200-A/R V3 với Bu-lông HAS-D tháng 7 năm 2023

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-18/0972 cho vữa phun HIT-HY 200-A/R V3 với HAS-D để chịu tải tĩnh và gần tĩnh.

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [7.7 MB]
 • X-TH Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HST3

  (Thông tin kỹ thuật)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HST3, do Hilti phát hành ngày 18/04/2018

  English

  Tải xuống PDF [1.7 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HSA

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HSA

  English

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • Tech_HCC-B with HIT-RE 500 V3/V4

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Technical_Manual_ETA-23/0267_CFS-CT_HDB_2023

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • LR 97 00077(E3) Carbon Steel Fasteners 2013-05-29

  (Tài liệu chứng nhận / Lloyd's Register)

  English

  Tải xuống PDF [1 MB]
 • LR 97 00078(E3) X-CR 2013-05-29

  (Tài liệu chứng nhận / Lloyds)

  English

  Tải xuống PDF [1 MB]
 • Đinh vít ETA-22/0876 X-X để bắn khung xương thạch cao và đầu võng vào bê tông

  (Tài liệu chứng nhận)

  Đinh vít ETA-22/0876 X-X để bắn khung xương thạch cao & đầu võng vào bê tông, DIBt gửi ngày 07/02/23

  English, German

 • ETA 19/0160 dành cho vữa phun HIT-HY 270

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [9.2 MB]
 • Bảng dữ liệu bộ chuyển đổi phần lồi

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-SCO_N

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-SCR

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-SCH

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Technical Data Sheet Hilti HIT-CT 100 injectable anchor

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  English

 • Brochure_W4546_0423_g_Electric_Diamond_Wall_and_Wire_Saws_Leaflet_en_2023

  (Brochure)

 • Leaflet_HIT_HY_200-A_V3_en_2023

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Brochure_W4580_0523_g_Data_Center_Solutions__en_2023

  (Brochure)

  Tải xuống PDF [5.9 MB]
 • White Paper Bridges Post-Installed Solution

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [3.4 MB]
 • SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023

  (Tài liệu)

  English

 • SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023

  (Tài liệu)

  English

  Tải xuống PDF [513.3 kB]
 • SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023

  (Tài liệu)

  English

  Tải xuống PDF [460 kB]
 • White paper Anchor On-site Testing

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.2 MB]
 • White Paper Grouted stand-off base plates EU

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [894.9 kB]
 • White Paper Tips & Tricks On-site Anchor Testing

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.5 MB]
 • White paper Ungrouted stand-off base plates EU

  (Thông tin kỹ thuật)

  Tải xuống PDF [1.2 MB]
 • White paper HIT-FP 700 R

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Brochure_en_W4536Wire_Suspension_System_MW_en_2023

  (Brochure)

 • Structural timber screws Technical Manual W4592 1023 EN

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Chứng nhận hợp quy của ABS 22-2285526-PDA-FCM dành cho đinh vít grating X-FCM-R, X-FCM-F và chốt tấm gân ô X-FCP trong môi trường hàng hải, ngoài khơi và công nghiệp

  (Tài liệu chứng nhận / ABS)

  Chứng nhận hợp quy của Cục Thuyền Vận Hoa Kỳ dành cho đinh vít grating và chốt tấm gân ô không gỉ X-FCM-R and X-FCP-R, được phủ hai lớp X-FCM-F and X-FCP-F và mạ kẽm X_FCM, do ABS thực hiện vào ngày 07/09/2022

  English

  Tải xuống PDF [110.3 kB]
 • Bảng dữ liệu về X-CR

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.8 MB]
 • ETA_16/0515_HVU2_capsule_022023

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 16/0515 dành cho bu-lông túi nhộng HVU2 do DIBt thực hiện

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [5.6 MB]
 • ETA-19/0601 HIT-HY 200-A/R Bu-lông neo V3 tháng 6 năm 2023

  (Tài liệu chứng nhận)

  ETA 19/0601 cho vữa phun HIT-HY 200-A/R V3 cho vật tư liên kết dùng trong bê tông ở điều kiện tĩnh, địa chấn và cháy

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [21.5 MB]
 • CFS-T_RR3_Leaflet_0722_W4576_g_en

  (Brochure)

 • Bảng dữ liệu về X-DKH

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-CC DKH

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA-22/0587 X-ALH and X-DKH 48 Powder-actuated fasteners for top fixing of suspended ceilings

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, French, German, Polish

 • ETA-04/0101 dành cho đinh vít gắn tấm kim loại X-ENP-19

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-04/0101 cho X-ENP-19 L15 (MX, MXR) để gắn tấm thép lên thép, do DIBt thực hiện ngày 01/12/2022

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [7.2 MB]
 • ETA-15/0296 HIT-HY 200-A/R V3 with HIT-Z(-R)-D TP Anchor Jul-2023

  (Tài liệu chứng nhận / DIBt)

  ETA-15/0296 for HIT-HY 200-A/R V3 injection mortar for anchoring with HIT-Z-D and HIT-Z-R-D

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [14.1 MB]
 • ETA-19/0802 HIT-HY 200-A/R V3 với HIT-Z(-R)-D TP tháng 7 năm 2023 (động lực)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  English, German

  Tải xuống PDF [10.3 MB]
 • Chứng nhận hợp quy của ABS 23-2426560-PDA dành cho X-BT-GR. Hệ thống đinh vít X-BT-MR, X-BT-ER trong ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi

  (Tài liệu chứng nhận / ABS)

  Chứng nhận hợp quy của Cục Thuyền Vận Hoa Kỳ dành cho các loại đinh vít có ren, không gỉ, dẫn động bằng thuốc nổ X-BT-GR, X-BT-MR và X-BT-ER, do ABS thực hiện ngày 17/07/2023

  English

  Tải xuống PDF [112.8 kB]
 • Bảng dữ liệu về X-HS_DKH

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • PLT-400_Digital Layout Tool_Leaflet_W4587_0623_g_en

  (Brochure)

 • Tuyên bố sản phẩm vì môi trường_HUS4 MAX và KHC

  (Chứng chỉ / Tuyên bố sản phẩm môi trường)

  English

 • CSF WPQR 06/2023

  (Chứng chỉ)

  English, German

 • Chứng nhận của ABS 23-2398165-PDA dành cho bu lông đinh tán hàn F-BT trong ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi

  (Tài liệu chứng nhận)

  Chứng nhận của Cục Thuyền Vận Hoa Kỳ dành cho bu lông đinh tán hàn có ren không gỉ F-BT-MR và F-BT-MR SN, do ABS thực hiện ngày 23/06/2023

  English

 • ETA-18/0978 HIT-HY-200-A/R V3 với Bu-lông HAS-D tháng 6 năm 2023

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-18/0978 cho vữa phun HIT-HY 200-A/R V3 với HAS-D để chịu tải mỏi tuần hoàn.

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [12.7 MB]
 • ETA-19/0632 HIT-HY 200-A/R V3 với Bu-lông HIT-Z tháng 6 năm 2023

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [11 MB]
 • Chứng nhận hợp quy của BV 71291-A0 dành cho đinh vít grating X-FCM-R, X-FCM-F và X-FCS-R trong môi trường hàng hải

  (Tài liệu chứng nhận / BV)

  Chứng nhận hợp quy của Bureau Veritas 71291-A0 dành cho đinh vít grating không gỉ X-FCM-R (L) (NG) (HL), X-FCS-R và được phủ hai lớp X-FCM-F (L) (NG) (HL) và mạ kẽm X-FCM, do BV thực hiện vào ngày 19/4/2022

  English

  Tải xuống PDF [577.8 kB]
 • DX-Kwik, X-M6H, X-M8H, DNH, X-DKH Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Chứng nhận của BV 54054-B0 dành cho hệ đinh vít X-BT-GR, X-BT-MR và X-BT-ER

  (Tài liệu chứng nhận / BV)

  Chứng nhận của Bureau Veritas 54054-A1 dành cho đinh vít ren X-BT-GR, X-BT-MR, X-BT-ER và đinh vít grating X-FCM-R, X-FCM-R HL, X-FCM-M, X-FCS-R dùng trong ứng dụng ngoài khơi và tàu thép, do BV thực hiện ngày 06/6/2023

  English

  Tải xuống PDF [577.5 kB]
 • Bảng dữ liệu về X-GR

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.5 MB]
 • Chứng nhận BV 74483-A0 cho bu lông đinh tán hàn F-BT

  (Tài liệu chứng nhận)

  Chứng nhận của Bureau Veritas 74483-A0 dành cho bu lông đinh tán hàn có ren F-BT-MR và F-BT-MR SN để dùng ngoài khơi và trên tàu thép, do BV thực hiện ngày 25/05/2023

  English

 • Cốt thép ETA-19/0600 HIT-HY 200-A/R V3 tháng 5 năm 2023

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 19/0600 cho vữa phun HIT-HY 200-A/R V3 cho khoan cấy thép sau ở điều kiện tĩnh, địa chấn và cháy

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [26 MB]
 • Hướng dẫn kỹ thuật Nối đinh tán không dây (CSF)

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Chứng nhận hợp quy của DNV TAS00003NW dành cho hệ thống đinh vít S-BT HL trong ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi.

  (Tài liệu chứng nhận / DNV)

  Chứng nhận hợp quy của DNV dành cho các loại đinh vít có ren vặn bằng thép cacbon và thép không gỉ S-BT HL, do DNV thực hiện ngày 18/04/2023

  English

  Tải xuống PDF [399.4 kB]
 • Chứng nhận hợp quy của RINA FPE035023CS/001 dành cho hệ thống đinh vít S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) và X-FCS-R trong các ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi.

  (Tài liệu chứng nhận)

  Chứng nhận hợp quy của RINA dành cho các loại đinh vít có ren vặn bằng thép cacbon và thép không gỉ S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, đầu nối điện S-BT-ER/-EF HL, đinh vít grating X-FCM-R (NG), X-FCM-M (NG) và X-FCS-R, do RINA thực hiện ngày 31/03/2023.

  English

  Tải xuống PDF [125.1 kB]
 • Bảng dữ liệu về S-BT-HL

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [3.8 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-X

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-FCI-M

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Chứng nhận hợp quy của ABS 23-2361769-PDA dành cho hệ thống đinh vít S-BT HL trong ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi.

  (Tài liệu chứng nhận / ABS)

  Chứng nhận từ Cục Thuyền Vận Hoa Kỳ cho các loại đinh vít có ren vặn bằng thép cacbon và không gỉ S-BT HL, do ABS thực hiện ngày 09/03/2023

  English

  Tải xuống PDF [1.8 MB]
 • Chứng nhận hợp quy của BV 74271/A0_BV dành cho hệ thống đinh vít S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL trong các ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi.

  (Tài liệu chứng nhận / BV)

  Chứng nhận hợp quy của Bureau Veritas dành cho các loại đinh vít có ren vặn bằng thép cacbon và thép không gỉ S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, đầu nối điện S-BT-ER/-EF HL, do BV thực hiện ngày 27/02/2023.

  English

  Tải xuống PDF [530.5 kB]
 • Technical datasheet HSB_en

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • XI-FV Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA-23/0001_S-BT-HL_2023.02.16_ml_de_en

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-23/0001_for_S-BT_HL_threaded_studs_delivered_by_ETA_Danmark_on 2023-02-16

  English, German

  Tải xuống PDF [2.5 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-RE 500 V3 trong bê tông.

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-RE 500 V3 do Hilti soạn thảo.

  English

  Tải xuống PDF [3 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-HY-200 trong bê tông

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-HY-200 trong bê tông kết hợp với thanh HAS-U, do Hilti soạn thảo

  English

  Tải xuống PDF [3.8 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông an toàn HSC

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông an toàn HSC do Hilti soạn thảo

  English

  Tải xuống PDF [966.2 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-MM+ cho bê tông và tường gạch

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-MM+ cho bê tông và tường gạch, do Hilti soạn thảo ngày 19/12/2017

  English

 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông cắt đáy HMU-PF

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông cắt đáy HMU-PF do Hilti soạn thảo ngày 18/12/2017

  English

 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông dạng phun HIT-HY 270 cho tường gạch

  (Thông tin kỹ thuật)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-HY 270 để liên kết trong tường gạch, do Hilti soạn thảo

  English

  Tải xuống PDF [2 MB]
 • Technical data sheet for the HVZ adhesive anchor system

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Technical data sheet for the HVZ adhesive anchor system

  English

  Tải xuống PDF [667.8 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông thiết kế HDA

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông thiết kế HDA

  English

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • Tech_HUS4-MAX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.7 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS3 trong ứng dụng dự phòng

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS3 trong ứng dụng dự phòng

  English

  Tải xuống PDF [1.1 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS-HR, CR

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS-HR, CR do Hilti soạn thảo

  English

  Tải xuống PDF [606 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông lắp khung HRV

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông lắp khung HRV

  English

 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS 6 / HUS-S 6

  (Thông tin kỹ thuật)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về HUS 6 / HUS-S 6

  English

 • FTM_HUD-2_en

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [514.9 kB]
 • Technical data sheet for HA 8 NG ring anchor

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Technical data sheet for HA 8 NG ring anchor delivered by Hilti

  English

 • Technical data sheet for HLV sleeve anchor

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Technical data sheet for HLV sleeve anchor

  English

 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về HAC-C cán nguội

  (Thông tin kỹ thuật / Thông tin kỹ thuật)

  Dữ liệu kỹ thuật về bát chôn sàn cán nguội HAC-C

  English

  Tải xuống PDF [1.2 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về HAC-V

  (Thông tin kỹ thuật / Thông tin kỹ thuật)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật HAC-V

  English

  Tải xuống PDF [1.8 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở đạn HKV

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở đạn HKV

  English

  Tải xuống PDF [427.1 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HSV

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  English

  Tải xuống PDF [545.7 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bát chôn sàn HAC-C-P-L

  (Thông tin kỹ thuật / Thông tin kỹ thuật)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bát chôn sàn HAC-C-P-L

  English

  Tải xuống PDF [1.3 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở đạn HKD dùng trong ứng dụng dự phòng

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở đạn HKD dùng trong ứng dụng dự phòng

  English

  Tải xuống PDF [1 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông lắp khung kim loại HT

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông lắp khung kim loại HT

  English

  Tải xuống PDF [347.4 kB]
 • Technical data sheet for the HLC sleeve anchor

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Technical data sheet for the HLC sleeve anchor

  English

  Tải xuống PDF [570 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông lắp khung HRD

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông lắp khung HRD

  English

  Tải xuống PDF [691.3 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở đạn HKD dùng trong ứng dụng đơn lẻ

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở đạn HKD dùng trong ứng dụng đơn lẻ

  English

  Tải xuống PDF [584.8 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS-V

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông ren cắt HUS-V

  English

 • Tech_HUS2-H_2023_en

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Technical data sheet for HUS2-H screw anchor delivered by Hilti

  English

  Tải xuống PDF [640.2 kB]
 • Technical data sheet for HHD-S cavity anchor

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Technical data sheet for HHD-S cavity anchor

  English

  Tải xuống PDF [309.1 kB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về tắc kê nở nhựa HPS-1

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về tắc kê nở nhựa HPS-1

  English

  Tải xuống PDF [318 kB]
 • Tech_HIT-HY 200-R V3_2023_en

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về HY 200-R V3

  English

  Tải xuống PDF [3.6 MB]
 • Dữ liệu kỹ thuật về HSL4

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  English

  Tải xuống PDF [1.7 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông hạng nhẹ HLD

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông hạng nhẹ HLD

  English

  Tải xuống PDF [302.7 kB]
 • CoCFP 0672-CPR-0075 cho ETA-04-0101

  (Chứng chỉ / Chứng nhận kiểm soát sản xuất tại nhà máy)

  Chứng nhận phù hợp về kiểm soát sản xuất tại nhà máy (CoCFP) 0672-CPR-0075 cho ETA-04-0101

  English, French, German

 • Bảng dữ liệu về BX 3

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [3.2 MB]
 • White paper EOTA TR 069 in Post-installed Reinforcement

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.3 MB]
 • White paper PIR in Tunneling

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.6 MB]
 • Bu-lông nở HSA ETA-11/0374 (ETAG 001-02, Option 7)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 11/0374 dành cho bu-lông nở HSA dùng cho ứng dụng liên kết trong bê tông không chịu kéo, do DIBt thực hiện

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [9.2 MB]
 • Nối đinh tán không dây (CSF): Catalog kiểm tra bằng mắt F-BT

  (Thông tin kỹ thuật)

  Tài liệu Hilti OTR 5724148/02, 14-11-2022

  English

 • Bảng dữ liệu về X-CR

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.3 MB]
 • Bảng dữ liệu về GX 3

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [2.4 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-TT

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-BT-GR, X-BT-MR

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [2.7 MB]
 • Bảng dữ liệu về S-BT

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [3.2 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-CR M

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.3 MB]
 • ETA 98/0001 dành cho bu-lông nở HST3/HST

  (Tài liệu chứng nhận / ETA / Động đất)

  ETA 98/0001 dành cho bu-lông nở HST3 dùng để neo bê tông chịu kéo và không chịu kéo, cũng như chống chịu động đất hạng C1/C2, do DIBt thực hiện

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [15.6 MB]
 • ETA_19-0556_HSL-4_11/2022

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-19/0556 dành cho bu-lông nở hạng nặng HSL-4 do CSTB thực hiện

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [5.3 MB]
 • ETA 11/0006 Hilti HAC(-V) Ankerschienen

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 11/0006 HAC(-V) Ankerschienen

  German

 • Bát chôn sàn ETA 11/0006 Hilti HAC(-V)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 11/0006 cho bát chôn sàn HAC(-V)

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [7.9 MB]
 • Chứng nhận hợp quy của DNV TAS00001UJ dành cho đinh vít grating X-FCM-R, X-FCM-F and X-FCS-R trong môi trường hàng hải và công nghiệp

  (Tài liệu chứng nhận / DNV)

  Chứng nhận hợp quy của DNV TAS00001UJ-3 dành cho đinh vít grating không gỉ X-FCM-R (L) (NG) (HL), X-FCS-R và được phủ hai lớp X-FCM-F (L) (NG) (HL) và mạ kẽm X-FCM, do DNV thực hiện vào ngày 23/08/2022

  English

  Tải xuống PDF [209.6 kB]
 • ETA-22_0395_HY 270_11-08-2022_ML

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  English, French, German

  Tải xuống PDF [2.4 MB]
 • Grating_Fastening_Systems_Portfolio_2022_en

  (Brochure)

  Tải xuống PDF [1 MB]
 • Hilti Concrete Sensors_White Paper on Strength Monitoring_Global

  (Tài liệu)

  English

 • Hilti Concrete Sensors_Brochure_Global

  (Brochure)

 • Hilti Concrete Sensors_Lab Services Flyer_Global

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Hilti Concrete Sensors_Flyer_Global

  (Brochure)

 • Hilti Concrete Sensors_Technical Summary_Global

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA_18_1160_HUS4_07/2022

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [12.6 MB]
 • ETA_20_0867_HUS4_07/2022

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [12.1 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-EM6H, X-EW6H, X-EF7H, X-EM8H, X-EM10H/EW10H

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.3 MB]
 • HQ_ISO_Certificate_9001_14001

  (Chứng chỉ / Chứng chỉ ISO / Giấy chứng nhận phù hợp)

  German

 • HQ_ISO_Certificate_9001_14001_en

  (Chứng chỉ / Chứng chỉ ISO / Giấy chứng nhận phù hợp)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-ECT MX, X-UCT MX, X-EKS MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.5 MB]
 • EPD_HIT_HY 270

  (Thông tin về HSE / Tuyên bố sản phẩm môi trường)

  English

  Tải xuống PDF [1.2 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-FCS-R

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA-20/0858_SM_screws_2022.06.08_en

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-20/0858_for_SM_screws_delivered_by_ETA_Danmark_on 2022-06-08

  German

 • ETA-20/0858_SM_screws_2022.06.08_ml_en_de

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-20/0858_for_SM_screws_delivered_by_ETA_Danmark_on 2022-06-08

  English

 • Technical Manual CFS-W P Firestop Power Wrap

  (Thông tin kỹ thuật)

 • Seismic_Manual_0522_W4571_EN

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-P

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-U

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.8 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-FCP

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • ETA-21/0357_HCW_ML

  (Tài liệu chứng nhận)

  ETA-21/0357_HCW_Wood connector_042022

  English, German, Polish

 • Technical_Manual_ETA-20/0990_CFS-RCC_en

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Vít dẫn động bằng thuốc và vít siết trong công trình thép, In lại từ Stahlbau-Kalender 2019, Ernst & Sohn

  (Tài liệu tham chiếu)

  English

  Tải xuống PDF [7 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-C

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA-21/0992 hộp nâng HLB

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 21/0992 hộp nâng HLB

  English

 • ETA 21/0992 hộp nâng HLB

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 21/0992 hộp nâng HLB

  German

 • Bảng dữ liệu về X-BT-ER

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [2.4 MB]
 • SMACNA Test & Verification Report for X-MW Wire Hanger System

  (Chứng chỉ / UL (Underwriter Laboratories))

  English

 • Hilti BX 3-SCT Test instructions_December 2021

  (Thông tin kỹ thuật)

  Hilti BX 3-SCT Test instructions_12-2021

  English

 • Technical Manual_CFS-B Firestop Bandage_2021_en

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.6 MB]
 • Z-21.8-2137

  (Tài liệu chứng nhận)

  German

  Tải xuống PDF [5.4 MB]
 • DIBt_Z-21.8-2173_en

  (Tài liệu chứng nhận)

  English

  Tải xuống PDF [547.3 kB]
 • Hilti X-HVB system_Solution for composite beams_November_2021

  (Thông tin kỹ thuật)

  Hilti X-HVB system_Solution for composite beams_November_2021

  English

  Tải xuống PDF [8.4 MB]
 • ETA-12/0084_HIT-HY-200-R_Anchor_EC2&TR055_50years_082019

  (Tài liệu chứng nhận / Động đất / ETA)

  ETA-12/0084 dành cho vữa phun HIT-HY 200-R và cấu kiện tiêu chuẩn dùng để neo bê tông chịu kéo và không chịu kéo, cũng như chống chịu động đất hạng C1, do DIBt thực hiện ngày 28/07/2017

  English, German

  Tải xuống PDF [3.4 MB]
 • ETA-11/0493_HIT-HY 200-A_Anchor_EC2&TR055_50&100years_122020

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 11/0493 for HIT-HY 200-A injection mortar and standard element for anchoring in cracked and uncracked concrete and seismic C1,C2 delivered by DIBt

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [7 MB]
 • Kiểm tra dòng điện liên tục dành cho Hệ thống giá đỡ mô-đun MT_XE-21-48

  (Chứng chỉ / Giấy chứng nhận phù hợp)

  CoC dành cho Hệ thống giá đỡ mô-đun MT cho IEC/ EN 61537

  English

  Tải xuống PDF [256.3 kB]
 • Kiểm tra dòng điện liên tục dành cho Hệ thống giá đỡ mô-đun Oglaend Mekano_XE-21-49

  (Chứng chỉ / Giấy chứng nhận phù hợp)

  CoC dành cho Hệ thống giá đỡ mô-đun Oglaend Mekano theo IEC/ EN 61537

  English

  Tải xuống PDF [252.3 kB]
 • ETA-10/0292 & 10/0389 Technical Manual CFS-S ACR

  (Thông tin kỹ thuật / ETA)

  ETA-10/0292 & 10/0389 Tech Manual

  English

 • Product Guide_CP 674_2021_en

  (Tài liệu)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-R

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • CoCFP 0672-CPR-0622 cho ETA-15/0876

  (Chứng chỉ / Chứng nhận kiểm soát sản xuất tại nhà máy)

  Chứng nhận phù hợp về kiểm soát sản xuất tại nhà máy (CoCFP) 0672-CPR-0622 cho ETA-15/0876

  English, French, German

 • ETA-15/0876 dành cho đinh chống cắt

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-15/0876 dành cho đinh chống cắt, do DIBt thực hiện ngày 22/10/2021

  English, French, German

  Tải xuống PDF [8.4 MB]
 • Chứng nhận hợp quy của LR LR21394055TA dành cho hệ thống đinh vít S-BT trong ứng dụng đóng tàu, ngoài khơi và công nghiệp

  (Tài liệu chứng nhận / Lloyds)

  Chứng nhận hợp quy của Lloyd's Register dành cho các loại đinh vít có ren vặn vào, bằng thép cacbon và thép không gỉ S-BT và đinh vít grating X-FCM-M, X-FCM-NG, X-FCM-R, X-FCM-R NG, X-FCS-R, do LR thực hiện ngày 15/10/2021

  English

  Tải xuống PDF [470.9 kB]
 • Technical Manual for ETA-10/0109 CFS-F FX firestop foam for penetrations

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • X-MW, X-MW ALH Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Electrical continuity test for Threaded Studs_XE-21-50

  (Chứng chỉ / Giấy chứng nhận phù hợp)

  CoC for Threaded Studs according to IEC/ EN 61537

  English

  Tải xuống PDF [233.9 kB]
 • Bảng dữ liệu về X-EGN, X-GHP, X-GN

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • X-HSN24, X-EDNK22, X-END19 Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • DOC CE Hilti PP EY-GU grey

  (Chứng chỉ / Tuyên bố phù hợp)

  Tuyên bố về sự phù hợp cho kính bảo hộ PP EY-GU màu ghi mờ

  English

  Tải xuống PDF [92.1 kB]
 • DOC CE Hilti PP EY-GU blue

  (Chứng chỉ / Tuyên bố phù hợp)

  Tuyên bố về sự phù hợp cho kính bảo hộ PP EY-GU màu xanh dương mờ

  English

 • DOC CE Hilti PP EY-CA

  (Chứng chỉ / Tuyên bố phù hợp)

  Tuyên bố về sự phù hợp cho kính bảo hộ PP EY-CA

  English

 • DOC CE Hilti PP EY-HAS

  (Chứng chỉ / Tuyên bố phù hợp)

  Tuyên bố về sự phù hợp cho kính bảo hộ PP EY-HA S

  English

 • DOC CE Hilti PP EY-GU red

  (Chứng chỉ / Tuyên bố phù hợp)

  Tuyên bố về sự phù hợp cho kính bảo hộ PP EY-GU màu đỏ

  English

 • DOC CE Hilti PP EY_HAR

  (Chứng chỉ / Tuyên bố phù hợp)

  English

 • DOC CE Hilti PP EY-GU clear

  (Chứng chỉ / Tuyên bố phù hợp)

  Tuyên bố về sự phù hợp cho kính bảo hộ PP EY-GU màu trong

  English

  Tải xuống PDF [88.2 kB]
 • DIBt Zulassung Z-14.4-769 für Fassadenschrauben S-MD, S-AD, S-MP, S-PD und S-PS

  (Tài liệu chứng nhận)

  DIBt Zulassung Z-14.4-769 für Fassadenschrauben S-MD, S-AD, S-MP, S-PD und S-PS erteilt vom Deutschen Institut für Bautechnik

  English, German

  Tải xuống PDF [13.3 MB]
 • ETA-20/0886 dành cho các đinh vít tường thạch cao dẫn động bằng thuốc nổ

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-20/0886 dành cho các đinh vít tường thạch cao dẫn động bằng thuốc nổ được sử dụng đa dạng trong bê tông ở những ứng dụng phi kết cấu, do DIBt thực hiện ngày 02/08/2021

  English, French, German, Italian

  Tải xuống PDF [3.1 MB]
 • Chứng nhận hợp quy của ABS 21-2140400-PDA dành cho hệ thống đinh vít S-BT trong ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi

  (Tài liệu chứng nhận / ABS)

  Chứng nhận của Cục Thuyền Vận Hoa Kỳ dành cho các loại đinh vít có ren vặn vào bằng thép cacbon và thép không gỉ S-BT, do ABS thực hiện ngày 01/08/2021

  English

  Tải xuống PDF [1.7 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-ENP

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [2.4 MB]
 • ETA-21/0567_S-HP02SS7.2x9

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-21/0567 dành cho S-HP02SS7.2x9 để gắn tấm ốp mặt dựng vào phía sau, do ETA-Danmark thực hiện ngày 26/07/2021

  English, German

 • Bảng dữ liệu về X-DFB, X-EMTC

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-FB

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.6 MB]
 • X-S Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-MGR

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.2 MB]
 • X-PGR-RU Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • X-BT-MF Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.6 MB]
 • X-BT-MR-N Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-UCT-E MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Cable Transits CFS-T

  (Brochure)

  Tải xuống PDF [9 MB]
 • Bảng dữ liệu X-EAS-FE MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Chứng nhận hợp quy của RINA FPE278318CS/001 dành cho hệ thống neo cố định S-BT-MR / -MF, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF, X-FCM-R (NG), X-FCM-M (NG) và X-FCS-R trong các ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi

  (Tài liệu chứng nhận)

  Chứng nhận hợp quy của RINA dành cho các loại đinh vít có ren vặn vào, bằng thép cacbon và thép không gỉ S-BT-MR / -MF, S-BT-GR / -GF, đầu nối điện S-BT-ER / -EF, đinh vít grating X-FCM-R (NG), X-FCM-M (NG) và X-FCS-R, do RINA thực hiện ngày 22/06/2021.

  English

  Tải xuống PDF [108.1 kB]
 • ETA-17/0304 dành cho cấu kiện gắn kết Hilti XI-FV

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-17/0304 dành cho cấu kiện gắn kết Hilti XI-FV cho vít dẫn động bằng thuốc dùng để gắn ETICS vào bê tông, do DIBt thực hiện ngày 21/06/2021

  English, French, German

 • CoCFP 0672-CPR-0719 cho ETA-17/0304

  (Chứng chỉ / Chứng nhận kiểm soát sản xuất tại nhà máy)

  Chứng nhận phù hợp về kiểm soát sản xuất tại nhà máy (CoCFP) 0672-CPR-0719 cho ETA-17/0304

  English, French, German

 • UL-CAN_E505298_X-MW-ALH27_X-MW-ALH32_Cables-Conduits_2021-06-09_en

  (Tài liệu chứng nhận)

 • UL-Can_E517614_X-MW-ALH27_X-MW-ALH32_X-MW-MX_Luminaire-Fittings_2021-06-09_en

  (Tài liệu chứng nhận)

 • ETA-16/0301 dành cho đồ kẹp cáp điện và vít dẫn động bằng thuốc

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-16/0303 dành cho kẹp cáp điện và vít dẫn động bằng thuốc để sử dụng đa dạng trong bê tông ở những ứng dụng phi kết cấu, do DIBt thực hiện ngày 08/06/2021

  English, French, German

  Tải xuống PDF [7.7 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-DFS MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-HS, X-CC

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.6 MB]
 • X-HS-W Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • X-EKB, X-ECH Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-FB-E

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-EHS MX, X-ECC MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • NPH Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • X-ENP2K Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-ST-GR

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.6 MB]
 • DS Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • X-CT Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Hướng dẫn về ăn mòn

  (Tài liệu)

  Hướng dẫn về ăn mòn

  English

  Tải xuống PDF [2.6 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-M6, X-W6, X-M8, M10/W10

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.2 MB]
 • Bảng dữ liệu X-MCT MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • EDS Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-ET

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • X-SW Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [1.9 MB]
 • Dữ liệu kỹ thuật về HAC-30 kết hợp với đế trượt bắt ty MQM

  (Thông tin kỹ thuật / Thông tin kỹ thuật)

  Dữ liệu kỹ thuật về HAC-30 kết hợp đế trượt bắt ty MQM

  English

  Tải xuống PDF [3.4 MB]
 • X-FS Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA-20/1042 cho X-BT-MR và X-BT-GR

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-20/1042 dành cho các loại đinh vít có ren X-BT-MR và X-BT-GR dùng để liên kết vật liệu vào cấu trúc thép, do DIBt thực hiện ngày 28/04/2021

  English, German

  Tải xuống PDF [8.8 MB]
 • ETA-14/0426 for X-CR-FOX 53 P8 S15, X-CR52 P8S15 and X-CR48 P8S15

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-14/0426 for powder-actuated fastener X-CR-FOX 53 P8S15, X-CR52 P8S15 and X-CR48 P8S15 for multiple use in concrete for non-structural applications, delivered by DIBt on 28.04.2021

  English, German

 • CoCFP 0672-CPR-0431 cho ETA-14/0426

  (Chứng chỉ / Chứng nhận kiểm soát sản xuất tại nhà máy)

  Chứng nhận phù hợp về kiểm soát sản xuất tại nhà máy (CoCFP) 0672-CPR-0431 cho ETA-14/0426

  English, French, German

 • Thông số đinh vít ren X-BT

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [17.6 MB]
 • Technical Manual CFS-C EL Firestop Endless Collar

  (Thông tin kỹ thuật)

 • GX-WF Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [2.5 MB]
 • Bảng dữ liệu về GX 2

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Thông số đinh vít ren S-BT

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [28 MB]
 • DX 6 - Vật tư tiêu hao và phụ kiện tương thích

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Electrical continuity test for Grating Fastening Solutions_XE-21-47

  (Chứng chỉ / Giấy chứng nhận phù hợp)

  CoC for Grating Fastening Solutions according to IEC/ EN 61537

  English

  Tải xuống PDF [216.2 kB]
 • Bảng dữ liệu về S-BT-ER, S-BT-EF

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [3.5 MB]
 • Chứng nhận hợp quy của BV 45116/B0_BV dành cho hệ thống neo cố định S-BT-MR / -MF, S-BT-GR / -GF, S-BT-ER / -EF, X-FCM-R_(NG), X-FCM-M-(NG) và X-FCS-R trong các ứng dụng đóng tàu và ngoài khơi

  (Tài liệu chứng nhận / BV)

  Bureau Veritas Type Approval for screw-in stainless steel and carbon steel threaded fasteners S-BT-MR / -MF, S-BT-GR / -GF, electrical connectors S-BT-ER / -EF, grating fasteners X-FCM-R_(NG), X-FCM-M-(NG) and X-FCS-R, delivered by BV on March 4, 2021.

  English

  Tải xuống PDF [535 kB]
 • EPD_HIT-HY 200-A_EN

  (Thông tin về HSE)

  English

  Tải xuống PDF [1.2 MB]
 • Báo cáo thử nghiệm khả năng cách âm MP-U-I (tiếng Anh)

  (Báo cáo kiểm tra / Cách âm)

  Khả năng cách âm được kiểm tra theo DIN 4109

  English

 • Báo cáo thử nghiệm khả năng cách âm của MP-U-I (tiếng Đức)

  (Báo cáo kiểm tra / Cách âm)

  Khả năng cách âm được kiểm tra theo DIN 4109

  German

 • ETA 06/0047 dành cho tắc kê đạn HKD trong nhiều ứng dụng khác nhau (ETAG 001-06, Option -)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-06/0047 dành cho HKD dùng trong bê tông cho các hệ thống phi kết cấu, do DIBt thực hiện ngày 03/12/2020

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [9.4 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-UCS MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Technical Manual CFS-CID Cast-In Device

  (Thông tin kỹ thuật)

 • ETA 17/0336 dành cho bát chôn sàn HAC-C(-P) kết hợp với bu-lông thanh giằng (HBC)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 17/0336 dành cho bát chôn sàn HAC-C(-P) kết hợp với bu-lông thanh giằng (HBC) do DiBT thực hiện

  English

  Tải xuống PDF [6.7 MB]
 • ETA 17/0336 dành cho bát chôn sàn HAC-C(-P) kết hợp với bu-lông thanh giằng (HBC)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 17/0336 dành cho bát chôn sàn HAC-C(-P) kết hợp với bu-lông thanh giằng (HBC) do DiBT thực hiện

  German

  Tải xuống PDF [6.8 MB]
 • ETA-02/0032 dành cho tắc kê đạn HKD (ETAG 001-04, Option 7)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-03/0032 dành cho tắc kê đạn HKD dùng để neo bê tông chịu kéo và không chịu kéo do DIBt thực hiện ngày 07/01/2015

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [6.7 MB]
 • Declaration of Conformity for Cartridges

  (Chứng chỉ / Tuyên bố phù hợp)

  Dutch

  Tải xuống PDF [51.5 kB]
 • BZS D 09-601 dành cho bu-lông cắt đáy tự cắt HDA

  (Tài liệu chứng nhận / BZS/va đập)

  BZS D 09-601 dành cho bu-lông cắt đáy tự cắt HDA được thực hiện vào ngày 21/10/2009

  English

  Tải xuống PDF [1 MB]
 • ETA-17/0200 dành cho bu-lông túi nhộng HVU-TZ và HAS-TZ

  (Tài liệu chứng nhận)

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [9.4 MB]
 • ETA-20/0530_S-BT_2020.09.18_en

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-20/0530_for_S-BT_threaded_studs_delivered_by_DIBt_on 2020-09-18

  English, German

  Tải xuống PDF [3.3 MB]
 • ETA-11/0354 for HIT-CT 1

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  Bonded injection type anchor for use in non crackedconcrete; sizes M8 to M24, rebar 8 to 25mm

  English

  Tải xuống PDF [868.2 kB]
 • Bảng dữ liệu về X-MCT-FE MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-IE-H

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA 13/1038 dành cho bu-lông ren cắt HUS3-H/C/HF/A/I/I-Flex/P/PS/PL (ETAG 13/1038, Option 1)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 13/1038 dành cho bu-lông ren cắt HUS3-H/C/HF/A/I/I-Flex/P/PS/PL dùng để neo bê tông chịu kéo và không chịu kéo, chống lửa, cũng như chống chịu động đất hạng C1, do DIBt thực hiện

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [13.3 MB]
 • Bảng dữ liệu về BX-Kwik

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA 14/0069 dành cho bu-lông cắt đáy HMU-PF

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 14/0069 dành cho bu-lông cắt đáy HMU-PF dùng để neo bê tông chịu kéo hoặc không chịu kéo, chống lửa và chống chịu động đất hạng C1, do CSTB thực hiện ngày 24/12/2015

  English, French

 • Bảng dữ liệu X-HVB

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [2 MB]
 • Chứng nhận của DIBt Z-21.1-1693 dành cho bu-lông cắt đáy HDA dùng cho tải động

  (Tài liệu chứng nhận / DIBt)

  Chứng nhận của DIBt Z-21.1-1693 dành cho bu-lông cắt đáy HDA dùng cho tải động, được thực hiện vào ngày 01/10/2009

  German

  Tải xuống PDF [6 MB]
 • Tuyên bố VOC AgBB Hilti HIT-HY 200-R V3

  (Thông tin về HSE / VOC / Thông tin kỹ thuật)

  Tuyên bố sản phẩm VOC

  English

  Tải xuống PDF [254.5 kB]
 • ETA 11/0390 dành cho vữa phun HIT-CT 1 cho cốt thép (ETAG 001-05, Option -)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 11/0390 dành cho vữa phun bằng công nghệ sạch HIT-CT 1 dùng để khoan cấy thép sau, do CSTB thực hiện vào ngày 01/11/2016

  English, French

 • Tech_HAC_TCRS_2019_en

  (Thông tin kỹ thuật / Thông tin kỹ thuật)

  Technical Data for HAC-V Channels

  English

 • ETA 11/0006 dành cho bu-lông chôn sàn HAC (ETAG -, Option -)

  (Tài liệu chứng nhận / Khả năng chống cháy / Chịu mỏi / ETA)

  ETA 11/0006 cho bu-lông chôn sàn HAC do DIBt thực hiện

  English

  Tải xuống PDF [6.9 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-DFC MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • SDK2, PDK2 Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA 19/0465 dành cho vữa phun HIT-HY 170

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [7 MB]
 • LEED Declaration_HVU2_06-2019_en

  (Thông tin về HSE / LEED)

  Tuyên bố sản phẩm LEED

  English

 • MPA/IBMB 3215/229/12 dành cho bu-lông nở HSA

  (Báo cáo kiểm tra / Khả năng chống cháy)

  MPA/IBMB 3215/229/12 dành cho bu-lông nở HSA

  English

  Tải xuống PDF [385.6 kB]
 • ETA-16/0142_HIT-RE 500 V3_Rebar_EC2_50years_052019

  (Tài liệu chứng nhận)

  ETA 16/0142 dành cho vữa phun HIT-RE 500 V3 trong khoan cấy thép sau do CSTB thực hiện

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [8.3 MB]
 • ETA-16/0143_HIT-RE 500 V3_Anchor_EC2_50&100years_052019

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-16/0143 cho vữa phun HIT-RE 500 V3 với tuổi thọ 50 và 100 năm từ CSTB

  English, French

  Tải xuống PDF [5.3 MB]
 • CoCFP 0672-CPR-0624 cho ETA-16-0301

  (Chứng chỉ / Chứng nhận kiểm soát sản xuất tại nhà máy)

  Chứng nhận phù hợp về kiểm soát sản xuất tại nhà máy (CoCFP) 0672-CPR-0624 cho ETA-16-0301

  German

 • DIBt Z-21.8-2018 về việc tái sử dụng bu-lông ren cắt HUS3

  (Tài liệu chứng nhận / DIBt)

  Bản dịch sang tiếng Anh của chứng nhận DIBt về khả năng tái sử dụng của bu-lông ren cắt HUS3

  English

  Tải xuống PDF [690.6 kB]
 • ETA 10/0005 dành cho bu-lông ren cắt HUS3 cỡ 6 trong nhiều ứng dụng khác nhau

  (Tài liệu chứng nhận / DIBt / ETA)

  Vít bê tông dành cho các hệ thống phi kết cấu dự phòng

  English, German

  Tải xuống PDF [8.3 MB]
 • Bảng dữ liệu về X-UCS-S MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA 02/0027 dành cho bu-lông cắt đáy HSC (ETAG 001-03, Option 1)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 02/0027 dành cho bu-lông cắt đáy tự cắt HSC dùng để neo bê tông chịu kéo hoặc không chịu kéo, do CSTB thực hiện ngày 20/09/2017

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [3.5 MB]
 • ETA 07/0219 dành cho bu-lông lắp khung HRD ở nhiều ứng dụng neo khác nhau trong bê tông và tường gạch (ETAG 020-01, Option -)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 07/0219 dành cho bu-lông lắp khung HRD ở nhiều ứng dụng neo khác nhau trong bê tông và tường gạch, do BIBt thực hiện ngày 28/06/2017

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [6.6 MB]
 • Hướng dẫn bắt đầu nhanh DX 9 - Bổ sung

  (Brochure)

 • COCFP 0672-CPR-0302 cho ETA-13-0172

  (Chứng chỉ / Chứng nhận kiểm soát sản xuất tại nhà máy)

  Chứng nhận phù hợp về kiểm soát sản xuất tại nhà máy (CoCFP) 0672-CPR-0302 cho ETA-13-0172

  English, German, Italian

 • Bảng dữ liệu X-ECT-E MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-EKS-E

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

  Tải xuống PDF [979.6 kB]
 • Bảng dữ liệu về X-UCT-E

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu về X-DHS MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • Bảng dữ liệu X-ECH-FE MX, X-EKB-FE MX

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • X-M6H, X-M8H Data Sheet

  (Thông tin kỹ thuật)

  English

 • ETA 13/1036 dành cho vữa phun HIT-HY 270 được ứng dụng để liên kết trong tường gạch

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 13/1036 dành cho vữa phun HIT-HY 270 dùng để liên kết trong tường gạch, do DIBt thực hiện vào ngày 12/12/2017

  English, French, German, Italian, Polish

  Tải xuống PDF [18.3 MB]
 • ETA 15-0883 dành cho vữa phun HIT-RE 100 cho cốt thép

  (Tài liệu chứng nhận)

  ETA 15-0883 dành cho vữa phun HIT-RE 100 cho cốt thép do DIBt thực hiện

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [5.6 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-RE 10 HIT trong bê tông kết hợp với thanh HIT-V.

  (Thông tin kỹ thuật)

  bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-RE 10 dùng kết hợp với thanh HIT-V, do Hilti soạn thảo ngày 27/11/2017

  English

  Tải xuống PDF [923.4 kB]
 • ETA 02/0042 dành cho bu-lông nở hạng nặng HSL-3

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 02/0042 dành cho bu-lông nở hạng nặng HSL-3 dùng để neo bê tông chịu kéo hoặc không chịu kéo, cũng như chống chịu động đất hạng C1/C2, do CSTB được thực hiện ngày 22/11/2017

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [6 MB]
 • Báo cáo kiểm tra MP-L-I_de

  (Báo cáo kiểm tra)

  German

 • ETA 17/0452 dành cho đinh vít cơ HSB

  (Tài liệu chứng nhận)

  ETA 17/0452 dành cho đinh vít cơ HSB dùng trong bê tông

  English, German

 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-RE 10 dùng với cốt thép

  (Thông tin kỹ thuật)

  bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-RE 10 có cốt thép, do Hilti soạn thảo

  English

  Tải xuống PDF [1.1 MB]
 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về HIT-RE10 dùng để neo bằng thép cấy

  (Thông tin kỹ thuật)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về vữa phun HIT-RE 10 có cốt thép, do Hilti soạn thảo

  English

  Tải xuống PDF [1 MB]
 • ETA-16/0180_HIT-RE 500 V3_Anchor_EC2_50years_102016

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-16/0180 cho vữa phun HIT-RE 500 V3 do CSTB thực hiện

  English, French

  Tải xuống PDF [1.1 MB]
 • CoCFP 0672-CPR-0623 cho ETA-16-0082

  (Chứng chỉ / Chứng nhận kiểm soát sản xuất tại nhà máy)

  Chứng nhận phù hợp về kiểm soát sản xuất tại nhà máy (CoCFP) 0672-CPR-0623 cho ETA-16-0082

  English, German

 • ETA-16/0082 dành cho đinh vít gắn tấm kim loại X-U16 S12

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-16/0082 dành cho vít X-U16 S12 dùng để gắn tấm thép một lớp vào vật liệu thép, do DIBt thực hiện ngày 25/08/2016

  German

 • ETA-16/0082 dành cho đinh vít gắn tấm kim loại X-U16 S12

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA-16/0082 dành cho vít X-U16 S12 dùng để gắn tấm thép một lớp vào vật liệu thép, do DIBt thực hiện ngày 25/08/2016

  English

 • BZS D 06-601 dành cho bu-lông cắt đáy tự cắt HSC

  (Tài liệu chứng nhận / BZS/va đập)

  BZS D 06-601 dành cho bu-lông cắt đáy tự cắt HSC thực hiện vào ngày 04/07/2016

  English

  Tải xuống PDF [48.6 kB]
 • ASSET_DOC_LOC_7289324

  (Tài liệu chứng nhận)

  German

  Tải xuống PDF [3.2 MB]
 • CSTB MRF 1526054277 B Đánh giá khả năng chống lửa

  (Tài liệu chứng nhận)

  English

  Tải xuống PDF [2.4 MB]
 • ETA 05/0255 dành cho bu-lông con nhộng HVU (ETAG 001-05, Option 7)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 05/0255 dành cho bu-lông túi nhộng HVU có cấu kiện HIS và HAS dùng để neo bê tông chịu kéo và không chịu kéo, do DIBt thực hiện ngày 19/01/2016

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [12.3 MB]
 • ETA 15/0197 dành cho vữa phun HIT-HY 170 được ứng dụng để liên kết trong tường gạch

  (Tài liệu chứng nhận)

  ETA 15/0197 dành cho vữa phun HIT-HY 170 dùng để liên kết trong tường gạch, do DIBt thực hiện vào ngày 09/12/2015

  English, French, German, Polish

 • ETA 03/0032 dành cho hệ bu-lông hóa chất HVZ (ETAG 001-05, Option 1)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 03/0032 dành cho hệ bu-lông hóa chất HVZ dùng để neo bê tông chịu kéo và không chịu kéo do DIBt thực hiện ngày 27/08/2015

  English, German, Polish

  Tải xuống PDF [9.6 MB]
 • Brochure HMU

  (Brochure)

  Brochure sản phẩm HDA

 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về tắc kê âm sàn chôn trước HSC 2015, Tiếng Anh

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về tắc kê âm sàn chôn trước HSC, do Hilti soạn thảo ngày 16/07/2015

  English

  Tải xuống PDF [519.5 kB]
 • ETA 99/0009 dành cho bu-lông cắt đáy tự cắt HDA (ETAG 001-03, Option 1)

  (Tài liệu chứng nhận / ETA)

  ETA 99/0009 dành cho bu-lông cắt đáy tự cắt HDA dùng để neo bê tông chịu kéo hoặc không chịu kéo, do CSTB thực hiện ngày 06/01/2015

  English, French, German, Polish

  Tải xuống PDF [5.5 MB]
 • BZS D 14-602 dành cho bu-lông cắt đáy HMU-PF

  (Tài liệu chứng nhận / BZS/va đập)

  BZS D 14-602 dành cho bu-lông cắt đáy HMU-PF được thực hiện ngày 31/10/2014

  English

 • Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HST

  (Thông tin kỹ thuật / Bảng dữ liệu sản phẩm)

  Bảng dữ liệu kỹ thuật về bu-lông nở HST do Hilti soạn thảo ngày 30/09/2014

  English

  Tải xuống PDF [401.5 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 407496 8.8 AM8X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 407498 8.8 AM12X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [103.5 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008332 8.8 AM39X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [105.2 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008333 8.8 AM27X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [101.2 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008139 8.8 AM30X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [100.4 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 407500 8.8 AM20X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [105.8 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008336 8.8 AM36X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008334 8.8 AM30X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [102.7 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008335 8.8 AM33X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008331 8.8 AM36X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008568 8.8 AM16X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [102.2 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008337 8.8 AM39X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008566 8.8 AM10X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [108 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008567 8.8 AM12X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [104.8 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008569 8.8 AM20X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [107.8 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008138 8.8 AM27X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [107 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008330 8.8 AM33X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [106.8 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 407497 8.8 AM10X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [101.2 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 407499 8.8 AM16X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [105.7 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 407501 8.8 AM24X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [101.6 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008580 8.8 AM24X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [107.7 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409558 8.8 HIT-V-F M12X220

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 66002 5.8 HAS M10X90 21

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 66001 5.8 HAS M8X80 14

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 66004 5.8 HAS M16X125 38

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 66003 5.8 HAS M12X110 28

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 409554 8.8 HIT-V-F M10X190

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409559 8.8 HIT-V-F M12X280

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 409550 8.8 HIT-V-F M8X150

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409563 8.8 HIT-V-F M16X380

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 419104 8.8HDG AM16X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [105.6 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 419102 8.8HDG AM10X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [107.5 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 419106 8.8HDG AM24X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [101.9 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 419105 8.8HDG AM20X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [102.9 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008344 8.8HDG AM33X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008345 8.8HDG AM36X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008582 8.8HDG AM12X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008339 8.8HDG AM30X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [104.8 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008338 8.8HDG AM27X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [103.5 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008584 8.8HDG AM20X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008341 8.8HDG AM36X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008581 8.8HDG AM10X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008340 8.8HDG AM33X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

  Tải xuống PDF [101.5 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 419103 8.8HDG AM12X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [98.7 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008342 8.8HDG AM27X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008343 8.8HDG AM30X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008583 8.8HDG AM16X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387145 5.8 HIT-V M6X105

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387144 5.8 HIT-V M6X75

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387147 5.8 HIT-V M12X120

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409549 5.8 HIT-V-F M8X110

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 409553 5.8 HIT-V-F M10X130

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409551 5.8 HIT-V-F M10X95

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 409548 5.8 HIT-V-F M8X80

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 409565 5.8 HIT-V-F M20X260

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409567 5.8 HIT-V-F M20X480

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 409555 5.8 HIT-V-F M12X110

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 409568 5.8 HIT-V-F M24X300

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409552 5.8 HIT-V-F M10X115

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387153 HIT-V-R M24X450

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.2 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409569 5.8 HIT-V-F M24X450

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387152 HIT-V-R M24X300

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.3 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409557 5.8 HIT-V-F M12X150

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387149 HIT-V-R M12X120

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.2 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387148 HIT-V-R M10X115

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387150 HIT-V-R M20X180

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.2 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387089 HIT-V-R M20X380

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387086 HIT-V-R M16X300

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.2 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387085 HIT-V-R M16X200

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.8 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387088 HIT-V-R M20X260

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387151 HIT-V-R M20X480

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387081 HIT-V-R M12X150

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387083 HIT-V-R M12X280

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387087 HIT-V-R M16X380

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387077 HIT-V-R M10X95

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387080 HIT-V-R M12X110

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387084 HIT-V-R M16X150

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387076 HIT-V-R M8X150

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387078 HIT-V-R M10X130

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387082 HIT-V-R M12X220

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 387079 HIT-V-R M10X190

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409561 5.8 HIT-V-F M16X200

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409564 5.8 HIT-V-F M20X180

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409566 5.8 HIT-V-F M20X380

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24.1 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409560 5.8 HIT-V-F M16X150

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

  Tải xuống PDF [24 kB]
 • Chứng nhận Hilti 2.2 409562 5.8 HIT-V-F M16X300

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 2008565 8.8 AM8X3000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 333157 5.8 HAS-E-F M16X125 348

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 387070 5.8 HIT-V M20X380

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 407495 8.8 AM6X1000

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Chứng nhận Hilti 2.2 409556 5.8 HIT-V-F M12X120

  (Tài liệu kiểm tra / 2.2 Tài liệu kiểm tra)

  Tiếng Anh

  English

 • Sprayed-concrete-testing_DX450-SCT

  (Brochure)

  Xác định độ bền sớm của bê tông phun qua phương pháp khoan cọc bằng đinh tán Hilti DX 450-SCT, Hướng dẫn vận hành, tháng 12/2011

 • Sprayed-concrete-testing_DX450-SCT

  (Brochure)

  Determination of early strength of sprayed concrete with stud driving method Hilti DX 450-SCT, Operating instructions, December 2011

 • MPA/IBMB 3136/2315 dành cho trục gá cách điện IDMS/IDMR

  (Báo cáo kiểm tra / Khả năng chống cháy)

  MPA/IBMB 3136/2315 dành cho trục gá cách điện IDMS/IDMR được thực hiện ngày 02/12/2005

  English

 • Chứng nhận Approval_FM cho vật liệu phủ cáp chống lửa CP 678

  (Tài liệu chứng nhận / FM (Nhà máy tương hỗ))

  Chứng nhận Approval_FM cho vật liệu phủ cáp chống lửa CP 678 do FM thực hiện ngày 20/08/1999

  English

  Tải xuống PDF [444 kB]
 • Hướng dẫn vận hành TE 4-A22 (01) (PL)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Polish

  Tải xuống PDF [2.3 MB]
 • Hướng dẫn vận hành UH 700 (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Dutch, English, French, German, Hebrew, Japanese, Polish, Portuguese, Russia, Spanish

 • Hướng dẫn vận hành DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P (LT)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Lithuanian

 • Hướng dẫn vận hành TE 7-C (01) (PL)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Polish

  Tải xuống PDF [5 MB]
 • Hướng dẫn vận hành TE 700-AVR (01) (EL)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Greek

 • Hướng dẫn vận hành TE 2 (01) (DE)

  (Hướng dẫn vận hành)

  German

 • Hướng dẫn vận hành TE 500-X (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Chinese (traditional), English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Spanish

 • Hướng dẫn vận hành TE 60 (03) (ES-US)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Spanish

 • Hướng dẫn vận hành TE 3000-AVR (02) (JA)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Japanese

 • Hướng dẫn vận hành TE 500, TE 500-AVR

  (Hướng dẫn vận hành)

  Arabic, Bulgarian, Chinese, Chinese (traditional), Croatian, Czech, English, German, Hungarian, Japanese, Kazakh, Korean, Polish, Romanian, Russia, Slovakian, Slovene, Turkish, Ukrainian

 • Hướng dẫn vận hành TE 2-S (01) (DE)

  (Hướng dẫn vận hành)

  German

 • Hướng dẫn vận hành DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P (EL)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Greek

 • Hướng dẫn vận hành PSA 100 (01) (FR-US)

  (Hướng dẫn vận hành)

  French

 • Hướng dẫn vận hành XBT 4000-A (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Dutch, English, Finish, French, German, Italian, Norwegian, Russia, Spanish, Swedish

  Tải xuống PDF [2.1 MB]
 • Hướng dẫn vận hành R4X12 (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  English

 • Hướng dẫn vận hành SF 121-A (01) (AR)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Arabic

 • Hướng dẫn vận hành TE 4-A22 (01) (LV)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Latvian

 • Hướng dẫn vận hành TE 7 (02) (ES)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Spanish

 • Hướng dẫn vận hành TE 700-AVR (01) (HR)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Croatian

  Xem trực tuyến Tải xuống PDF [3 MB]
 • Hướng dẫn vận hành VCU 40-M (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  English, German

 • Hướng dẫn vận hành TE 7-C (01) (IT)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Italian

 • Hướng dẫn vận hành TE 76 P / P-ATC, TE 76/TE (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  English, French, Portuguese, Spanish

 • Hướng dẫn vận hành TE 7-C (01) (ZH)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Chinese (traditional)

  Tải xuống PDF [5.5 MB]
 • Hướng dẫn vận hành TE 504 (01) (EN-US)

  (Hướng dẫn vận hành)

  English

 • Hướng dẫn vận hành SD 5000-A22 (01) (KO)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Korean

  Tải xuống PDF [3.7 MB]
 • Hướng dẫn vận hành TE DRS-BK, TE DRS-BK-E (01) (SK)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Slovakian

 • Hướng dẫn vận hành TE 7 (02) (PT)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Portuguese

 • Hướng dẫn vận hành ST 1800-A22 (01) (NL)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Dutch

  Tải xuống PDF [3.2 MB]
 • Hướng dẫn vận hành PMC 46 (02) (ET)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Estonian

 • Hướng dẫn vận hành ST 1800-A22 (01) (PL)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Polish

  Tải xuống PDF [3.2 MB]
 • Hướng dẫn vận hành TE 60, TE 60-ATC (02)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Danish, Dutch, English, Estonian, Finish, French, German, Greek, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Portuguese, Spanish, Swedish

 • Hướng dẫn vận hành TE 15-C GE (01) (EN-US)

  (Hướng dẫn vận hành)

  English

 • Hướng dẫn vận hành TE DRS-BK, TE DRS-BK-E (01) (BG)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Bulgarian

 • Hướng dẫn vận hành TE 60 (03) (SL)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Slovene

 • Hướng dẫn vận hành TE 70 / 70-ATC, TE 80-ATC (02)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Arabic, Bulgarian, Chinese, Chinese (traditional), Croatian, Czech, English, German, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russia, Slovakian, Slovene, Turkish, Ukrainian

 • Hướng dẫn vận hành DEG 125-D/-P, DEG 150-D/-P (NL)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Dutch

 • Hướng dẫn vận hành SIW 22T-A (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Arabic, Chinese, Chinese (traditional), Danish, English, Estonian, Finish, French, Japanese, Kazakh, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Russia, Swedish, Turkish, Ukrainian

  Xem trực tuyến Tải xuống PDF [8.2 MB]
 • Hướng dẫn vận hành WSR 22-A (01) (SV)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Swedish

  Tải xuống PDF [6.5 MB]
 • Hướng dẫn vận hành SF 151-A, SFH 151-A (01) (LV)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Latvian

 • Hướng dẫn vận hành TE 700-AVR (01) (ES-US)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Spanish

 • Hướng dẫn vận hành TE 7 (02) (LT)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Lithuanian

 • Hướng dẫn vận hành WSR 22-A (01) (HR)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Croatian

  Tải xuống PDF [6.5 MB]
 • Hướng dẫn vận hành TE 700-AVR (01) (DA)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Danish

 • Hướng dẫn vận hành TE 500-X (01) (JA)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Japanese

 • Hướng dẫn vận hành TE 60 (03) (DA)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Danish

 • Hướng dẫn vận hành TE 3000-AVR (01) (LT)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Lithuanian

 • Hướng dẫn vận hành WSR 36-A (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  English, French, Portuguese, Spanish

 • Hướng dẫn vận hành VC 60-U (01)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Arabic, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russia, Slovakian, Slovene, Spanish, Swedish, Turkish

 • Hướng dẫn vận hành DD VP-U (01) (AR)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Arabic

  Tải xuống PDF [1.4 MB]
 • Hướng dẫn vận hành TE 6-A36 (03)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Arabic, Bulgarian, Chinese, Chinese (traditional), Croatian, Czech, English, German, Hungarian, Japanese, Korean, Polish, Romanian, Russia, Slovakian, Slovene, Turkish, Ukrainian

  Tải xuống PDF [12.4 MB]
 • Hướng dẫn vận hành TE 7-C (01) (FI)

  (Hướng dẫn vận hành)

  Finish