Giải pháp bu-lông

Giải pháp bu-lông của chúng tôi cho bê tông và tường gạch

Hilti HIT-HY 70 chemical anchor on glass

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT HỆ BU-LÔNG

Hilti cung cấp giải pháp đa dạng cho hệ bu-lông, đáp ứng từ việc lắp đặt nhỏ cho tay vịn cho đến lắp đặt mặt dựng façade

Xem thêm

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CHO HỆ BU LÔNG

Tìm hiểu cách hệ bu-lông hoạt động trong các ứng dụng và các môi trường khác nhau.

Xem thêm
Hilti injectable mortar HIT-HY 200

ỨNG DỤNG ĐIỂN HÌNH CHO HỆ BU-LÔNG

Một số ứng dụng điển hình cho hệ bu-lông trong công trình

Xem thêm