Chỉ dẫn thiết kế cho hệ thanh ren / bu lông neo

Thiết kế hệ liên kết cho những môi trường khác nhau.

Hilti tiến hành nghiêm ngặt thí nghiệm tất cả hệ neo để đảm bảo có thể chịu được công tác và công trình khắc nghiệt nhất.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng hệ liên kết của chúng tôi cho các ứng dụng và môi trường khác nhau.

Thiết kế Hilti HST3 cho bê tông chịu kéo

Thiết kế bu lông cho nền bê tông chịu lực kéo

Xem cách thức và lí do tại sao chúng tôi thiết kết thanh ren neo đặc biệt cho bê tông chịu kéo.

Thêm thông tin
Thiết kế Safeset cho HY200

Thiết kế Safeset

Sử dụng công nghệ Safeset để đẩy nhanh tốc độ thi công bằng cách bỏ qua bước làm sạch lỗ khoan

Thêm thông tin