Cách thiết kế cho vùng bê tông chịu kéo

Chọn đúng liên kết neo cho vùng bê tông chịu kéo

Hilti HST3 cracked concrete design

Bê tông có thể nứt theo thời gian, do nhiệt độ và tải trọng.

Vì vậy, khi thiết kế hệ thanh ren/bu lông cho bê tông, việc xem xét điều kiện bê tông bạn đang sử dụng rất quan trọng.

Khi bê tông bị nứt, các thanh ren/bu lông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì các vết nứt trong bê tông thường xuất hiện dọc theo vị trí này. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến sức kháng của thanh ren và bu lông.

Ở Hilti, chúng tôi phát triển thanh ren và bu lông được thiết kế đặc biệt cho bê tông bị nứt (thường xảy ra ở vùng bê tông chịu kéo).  

Công tác lập dự toán trước và sử dụng thanh ren được thiết kế đặc biệt cho vùng bê tông chịu kéo (nứt) có thể làm kết cấu an toàn hơn và tránh chi phí sửa chữa tốt kém.

Chúng tôi hỗ trợ thiết kế cho vùng bê tông chịu nén như thế nào.

Ở Hilti, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn thiết kế, thông qua hàng loạt dịch vụ thiết kế của Hilti và phần mềm Hilti PROFIS.

Đặt câu hỏi cho kĩ thuật