Image alt text (optional)

Cùng nhau bền vững hơn

Tìm các giải pháp để xây dựng một tương lai tốt hơn

Chúng tôi chia sẽ một mục tiêu chung: hành động một cách bền vững hơn. Chúng tôi muốn tạo ra một thế giới ít chịu tác động từ ngành công nghiệp xây dựng – một nơi an toàn và lành mạnh hơn cho tất cả và mang lại lợi ích từ các đóng góp tích cực cho xã hội.

Chúng tôi có thể giúp ngành công nghiệp xây dựng bền vững hơn trong khi dảm bảo sự thành công dài hạn của nó bằng cách thống nhất các chiến lược kinh doanh có giá trị cho sức khoẻ môi trường của chúng ta, nhân viên và xã hội của chúng ta cũng như các yếu tố kinh tế.

Một chiến lược toàn diện: ba yếu tố cốt lõi quan trọng như nhau

Môi Trường

Chúng tôi có thể giảm các tác động đến môi trường của chúng tôi. Chúng tôi đang làm mọi thứ để đạt mức trung tính CO2 vào năm 2023 và dẫn đầu ngành trong việc tái chế để chúng tôi có thể sử dụng các nguồn nguyên liệu có trách nhiệm hơn.

Con Người

Một ngành công nghiệp an toàn và lành mạnh hơn mang lợi ích cho tất cả chúng ta. Chúng tôi quan tâm đến đời sống của các nhân viên và có thể giúp các bạn tìm thấy các giải pháp ưu tiên cho an toàn và cho sức khoẻ ở các công trường và công trình của bạn. 

Xã hội

Bằng cam kết cho một xã hội tốt hơn và giữ cho ngành công nghiệp xây dựng đạt đến các tiêu chuẩn đạo đức cao, chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi tích cực nơi chúng tôi sống, nơi chúng tôi làm việc và xa hơn thế nữa.

Image alt text (optional)

Cho Môi Trường của chúng ta

Các giải pháp xây dựng giúp bạn giảm thiểu dấu chân cacbon

Chúng tôi nhắm tới việc dẫn đầu ngành trong lĩnh vực tái chế và làm giảm dấu chân carbon để gia tăng các sáng kiến bền vững của bạn và giúp dẫn đưa các thay đổi trong ngành công nghiệp xây dựng đầy căng trải về tài nguyên. 

Đó là lý do vì sao chúng tôi vững tin cam kết lập ra các các mục tiêu cơ sở khoa học thông qua Science Based Targets initiative (SBTi). Chúng tôi thảo ra một kế hoạch hàng động để cắt giảm sâu việc thải carbon cùng với toàn bộ chuỗi giá trị của chúng tôi vào năm 2033 (mục tiêu ngắn hạn) và đạt mức thuần zero vào năm 2050 (mục tiêu dài hạn).

Giảm

Mô hình quản lý đội máy cho thuê của chúng tôi giúp chúng tôi mở rộng việc kiểm soát thông qua vòng đời của các sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi giảm thải bằng cách tối ưu hoá kho máy thuê của bạn và đảm bảo bạn không bao giờ có nhiều thiết bị hơn bạn cần.

Dùng lại

Khi bạn trả lại các máy của bạn, chúng tôi cũng hiến tặng chúng cho các nhu cầu sử dụng ít khắc nghiệt cho các mục đích nhân đạo hay giáo dục hoặc làm lại và dùng lại các thành phần để sửa chữa thay vì dùng các phụ tùng thay thế mới. 

Tái chế

Các máy không thể dùng lại thì được tái chế bởi mạng lưới đội ngũ tái chế toàn cầu của các đối tác được kiểm định của chúng tôi. Chúng tôi đang nổ lực để tái chế toàn diện hơn, bao gồm các qui trình trong quá trình sản xuất, để tránh lãng phí ở các bãi rác thải.

Image alt text (optional)

Cho nhân viên của chúng tôi

Ưu tiên sức khoẻ và an toàn cho mọi người, mọi nơi

Chúng tôi cam kết cho sức khoẻ và sự an toàn của các nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi muốn giúp bạn cùng làm được như thế.

Chúng tôi không chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tập trung vào an toàn xây dựng và công trình mà còn giúp cải thiện các tiêu chuẩn an toàn bằng cách làm việc với các tổ chức nghiên cứu và chứng nhận. Chúng tôi tránh sử dụng các phụ gia độc hại tiềm năng khi có thể mà không phải hy sinh hiệu suất, và các dụng cụ cầm tay cải tiến của chúng tôi giúp bảo vệ đội ngũ nhân lực của bạn không phải kiệt sức và mệt mỏi.

 

Image alt text (optional)

Cho Xã hội của chúng ta

Gắn kết vượt ra khỏi phạm vi kinh doanh để tìm ra các giải pháp bền vững

Chúng tôi hiểu rằng có nhiều thách thức xã hội nơi chúng ta sống và làm việc. Đó là lý do vì sao chúng tôi gắn kết các nhân viên của chúng tôi để thực hiện các đóng góp vượt ra khỏi phạm vi kinh doanh thuần tuý.

Ở các nước phát triển và các thị trường mới nổi, Hilti Foundation cam kết trao quyền mọi người để tự chủ và tự xác quyết cho cuộc sống của riêng mình. Mục tiêu của nó là thực hiện một tác động xã hội trong phạm vi của nó. Bằng cách làm việc với Hilti, bạn đang đóng góp cho một thế giới tốt hơn: Chúng tôi cung cấp 2% lợi nhuận của chúng tôi cho tổ chức này.

Khám phá các phương cách để làm việc một cách bền vững hơn

Mở rộng danh mục các dự án xanh của bạn

Giành các chứng nhận xây dựng xanh bằng cách làm việc với các sản phẩm xây dựng xanh được chứng nhận bởi bên thứ ba để đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khoẻ và môi trường. Khuyến khích xây dựng ít lãng phí và an toàn hơn thông qua các dịch vụ, phần mềm và các giải pháp như BIM.

Khám phá các dự án xây dựng xanh

Tránh thu mua quá mức gây lãng phí

Giảm các chi tiêu và lãng phí không cần thiết bằng cách tối ưu hoá kho công cụ thông qua Fleet Management và dịch vụ ON!Track. Bạn sẽ có ít máy và pin hơn bạn không cần và đạt năng suất cao hơn ngoài những cái bạn làm.

Tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm tăng hiệu suất thi công

Khuyến khích thiết kế xây dựng an toàn

Thiết kế các công trình tuân thủ mã qui định và an toàn hơn bằng cách su743 dụng các hệ thống bu loong cải tiến, các giải pháp ngăn cháy lan, phần mềm kỹ thuật và qui trình BIM. Để giúp bạn nhận diện các thách thức an toàn, các kỹ sư công trình của chúng tôi đưa ra các đánh giá kỹ thuật. Và bạn có thể hoàn thành các công tác thi công chất lượng cao thông qua các phần tập huấn trực tuyến hoặc trực tiếp của chúng tôi và các hệ thống thử nghiệm tại công trường.

Tìm hiểu thêm về an toàn xây dựng

Ưu tiên đời sống nhân viên

Khuyến khích các công trình không bụi với các hệ thống hút bụi và các thiết bị bắn đinh thay thế cho công tác khoan. Nhận diện các tổn thương ở công trình, kiệt sức và thiếu công nhân do có máy móc thiết bị có chức năng ngăn chặn tác động ngượcvà giảm rung trên cánh tay, các hệ thống mở rộng (Exoskeleton) trợ giúp các công việc đòi hỏi cố gắng và các robot (Jaibot) bán tự động cho phép thực hiện các công tác khoan lặp lại. 

Tìm hiểu thêm về an toàn công trình