Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng (MIQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp để lắp đặt điện dễ dàng hơn

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp để lắp đặt điện dễ dàng hơn
MI-SGC M12 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối bảng mã thép MIQ với dầm thép
MI-DGC Kẹp dầm đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối dầm MI với dầm thép đối với các ứng dụng hạng nặng
MQT Kẹp dầm mạ kẽm để nối trực tiếp thanh giằng MQ với dầm thép
M12-F-SL-WS 3/4" Đai ốc lục giác mạ kẽm nhúng nóng (HDG) với cơ cấu khóa dùng với mọi loại đầu nối MI
MIA-EC Nắp đầu dầm che kín đầu dầm MI và MIQ an toàn hơn và chặt hơn
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng