Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Đầu nối đế

Bảng mã, kẹp thép và giá treo được hoàn thiện bề mặt với lớp mạ kẽm để liên kết với bê tông, tường gạch, dầm thép, các tấm sàn mái bằng kim loại và vật liệu khác

Bảng mã, kẹp thép và giá treo được hoàn thiện bề mặt với lớp mạ kẽm để liên kết với bê tông, tường gạch, dầm thép, các tấm sàn mái bằng kim loại và vật liệu khác
MGM 2 Bảng mã 2 lỗ mạ kẽm cao cấp cho các ứng dụng điểm cố định hạng nhẹ (hệ mét)
Kẹp dầm MAB Kẹp dầm mạ kẽm để liên kết thanh ren với dầm thép không có ren trong
Kẹp dầm MAB-M Kẹp dầm mạ kẽm để liên kết thanh ren với dầm thép có ren trong