Chuyển đến nội dung chính

Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7? Thông tin chi tiết

Đầu nối đế

Bảng mã, kẹp thép và giá treo có bề mặt hoàn thiện mạ kẽm để liên kết với bê tông, tường gạch, dầm thép, mái deck kim loại và nhiều loại khác

Bảng mã, kẹp thép và giá treo có bề mặt hoàn thiện mạ kẽm để liên kết với bê tông, tường gạch, dầm thép, mái deck kim loại và nhiều loại khác
MAB-S Dây đeo mạ kẽm để siết kẹp dầm MAB chặt hơn
MAB Kẹp dầm mạ kẽm để liên kết thanh ren với dầm thép không có ren trong
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục
Đã thêm vào giỏ hàng
Đã thêm vào giỏ hàng
Đi đến giỏ hàng