Tính năng mới!Quản lý danh sách dụng cụ của bạn và yêu cầu sửa máyTại đây

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng (MIQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp để kết nối đường ống dễ dàng hơn

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp để kết nối đường ống dễ dàng hơn
MI-SGC M12 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối bảng mã thép MIQ với dầm thép
Kẹp dầm MI-DGC Kẹp dầm đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối dầm MI với dầm thép đối với các ứng dụng hạng nặng
Yên kẹp ống MQA-F Yên kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
MIC-PS/MIC-PSP Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết đế đỡ ống với dầm MI đối với các ứng dụng hạng nặng có giãn nở
MI-UB Bu-lông chữ U mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết chặt ống không cách nhiệt với dầm MI
Đầu nối MIC-TRC Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết thanh ren (M16) với dầm MI
Đầu nối MIC-UB Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết bu-lông liên kết chữ U với dầm MI