LÀ KHÁCH HÀNG MỚI CỦA HILTI.VN?Xem giá dành riêng cho bạn và mua sắm 24/7?Thông tin chi tiết

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng (MIQ)

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp để kết nối đường ống dễ dàng hơn

Hệ thống thanh đỡ hạng nặng với khung MQ tích hợp để kết nối đường ống dễ dàng hơn
MI-SGC M12 Kẹp dầm đơn mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối bảng mã thép MIQ với dầm thép
MI-DGC Kẹp dầm đôi mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối dầm MI với dầm thép đối với các ứng dụng hạng nặng
MQA-F Yên kẹp ống mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để nối cấu phần có ren với thanh giằng MQ
MIA-BO Bu-lông chữ U mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết đế đỡ ống với dầm MI
MIC-PS/MIC-PSP Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết đế đỡ ống với dầm MI đối với các ứng dụng hạng nặng có giãn nở
MI-UB Bu-lông chữ U mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để siết chặt ống không cách nhiệt với dầm MI
M12-F-SL-WS 3/4" Đai ốc lục giác mạ kẽm nhúng nóng (HDG) với cơ cấu khóa dùng với mọi loại đầu nối MI
MIA-EC Nắp đầu dầm che kín đầu dầm MI và MIQ an toàn hơn và chặt hơn
MIC-TRC Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết thanh ren M12 (1/2") và M20 (3/4") với dầm MI
MIC-TRC Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết thanh ren (M16) với dầm MI
M12-F Bu-lông lục giác mạ kẽm nhúng nóng (HDG) dùng trong nhiều ứng dụng khác nhau
MIC-UB Đầu nối mạ kẽm nhúng nóng (HDG) để liên kết bu-lông liên kết chữ U với dầm MI
Trở về sản phẩm ()
Đối chiếu
Sản phẩm ()
Đăng nhập để tiếp tục